ISO 9001:2008

Η διαδικασία για την εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ΄κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια και εργασίες:

Συνοπτική περιγραφή της μελέτης και εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008

· Ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας τις ενδιαφερόμενης επιχείρησης

Μεθοδολογία – Προετοιμασία – Διάγνωση

· Δέσμευση της διοίκησης

· Ορισμός Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας εξουσιοδοτημένου από τη Διοίκηση θα αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με την ομάδα των συμβούλων.

· Καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τις απαιτήσεις του Συστήματος Ποιότητας (διάγνωση). Η διάγνωση θα γίνει από τους συμβούλους με παρακολούθηση της εκτελούμενης εργασίας, με συζητήσεις και συνεντεύξεις με το προσωπικό.

· Ενημέρωση του προσωπικού της επιχείρησης για τους στόχους του έργου και ειδικότερα για τις γενικές αρχές και τη φιλοσοφία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), τις ειδικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και σε θέματα οργάνωσης εργασίας με στόχο την ανάπτυξη αποτελεσματικών διαδικασιών και εντύπων. Βασική επιδίωξη της ενημέρωσης του προσωπικού είναι να εξηγηθεί η αναγκαιότητα της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας.

· Διατύπωση πολιτικής ποιότητας

Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας – Δημιουργία Τεκμηρίωσης

· Συγγραφή διεργασιών και διαδικασιών λειτουργίας (standard operating processes & procedures)

· Συγγραφή οδηγιών εργασίας (work instructions)

· Σχεδίαση και σύνταξη εντύπων (forms)

· Περιγραφή θέσεων εργασίας (job descriptions)

· Σύνταξη εγχειριδίου ποιότητας (quality manual). Το εγχειρίδιο ποιότητας περιγράφει την πολιτική και τις αρχές με βάση τις οποίες η εταιρεία θα διαχειρίζεται την ποιότητα. Το εγχειρίδιο ποιότητας θα είναι ένα σημείο αναφοράς διοίκησης της ποιότητας και θα περιλαμβάνει αναφορές στα υπόλοιπα έγγραφα που τεκμηριώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το εγχειρίδιο ποιότητας είναι η «περίληψη» του τι κάνει η εταιρεία για την ποιότητα και είναι διαθέσιμο σε πελάτες ή συνεργάτες της εταιρείας.

-Δοκιμαστική εφαρμογή του Συστήματος – Εσωτερική Επιθεώρηση

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα λειτουργήσει δοκιμαστικά προκειμένου να εντοπιστούν τα προβλήματα της εφαρμογής του. Στο τέλος της περιόδου της δοκιμαστικής λειτουργίας θα γίνει εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος και θα αποφασισθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

-Διορθωτικές ενέργειες – Οριστικοποίηση μοντέλου – Αίτηση σε φορέα Πιστοποίησης

Θα γίνουν οι διορθωτικές ενέργειες που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο στάδιο και θα οριστικοποιηθεί το μοντέλο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και θα ξεκινήσει η οριστική του εφαρμογή. Κατά τη φάση αυτή θα υποβληθεί αίτηση πιστοποίησης στο φορέα απονομής πιστοποιητικού για ορισμό ημερομηνίας επιθεώρησης

-Επιθεώρηση φορέα πιστοποίησης

Επιθεώρηση του συστήματος από διαπιστευμένο φορέας πιστοποίησης και απόκτηση πιστοποιητικού.