Έμφαση στην επιχειρηματικότητα από το νέο ΕΣΠΑ των 20,8 δις ευρώ της περιόδου 2014-2020.

Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζιδάκη αναφέρθηκε ότι στο νέο ΕΣΠΑ των 20,8 δις Ευρώ, πρόκειται να υπάρξουν 4 Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα και 13 Περιφερειακά, καθώς η κάθε Περιφέρεια, θα διαθέτει πλέον το δικό της πρόγραμμα με αυξημένους πόρους που ανέρχονται συνολικά στο 35% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το Πρόγραμμα «Επανεκκίνηση» που αφορά την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία θα είναι το μεγαλύτερο από όλα τα προγράμματα.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, εκεί κατευθύνονται οι περισσότεροι πόροι, δηλαδή το 25% του συνολικού προϋπολογισμού με κονδύλια ύψους 4,2 δις ευρώ.

Το πρόγραμμα στοχεύει πρωτίστως σε εννέα τομείς της αγοράς που αποτελούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τη χώρα. Οι τομείς αυτοί είναι: ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, logistics, περιβαλλοντική βιομηχανία, υγεία συνολικά, παραγωγή εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογίες πληροφορίες και τεχνολογιών, Υλικά κατασκευές και οι δημιουργικές βιομηχανίες.

Εκτιμάται ότι μέχρι τις 28 Απριλίου , θα έχουν σταλεί όλα τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Please follow and like us: