Δημοσιεύτηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Επιχορήγηση έως 80%

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος προβλέπει για αρκετές περιοχές ποσοστό επιχορήγησης έως 70% και σε κάποιες περιπτώσεις έως 80%.

Τα ποσοστά επιχορήγησης είναι αυξημένα από 5% έως 25% σε σχέση με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο. Επίσης προβλέπονται διαδικασίες άμεσης αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τις οποίες το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αξιολογείται σε διάστημα 45 – 60 ημερών. Τονίζουμε ότι στο παρελθόν το αντίστοιχο διάστημα αξιολόγησης μπορεί ήταν από 6 μήνες μέχρι και 18 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις.

Στο νέο αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν δεκατρία (13) διαφορετικά καθεστώτα για διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Για παράδειγμα για τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τουριστικές επιχειρήσεις υπάρχει το ειδικό καθεστώς «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», για της επενδύσεις που αφορούν βιοτεχνίες/ βιομηχανίες τροφίμων υπάρχει το ειδικό καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια».

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ;

Ο αναπτυξιακός νόμος αφορά κυρίως επενδυτικά σχέδια τουριστικών και βιοτεχνικών (μεταποιητικών) επιχειρήσεων. Στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων για πρώτη φορά μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (π.χ. ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα) υπό προϋποθέσεις. Όσον αφορά τον τομέα παροχής υπηρεσιών υπάγονται μόνο συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως π.χ. κέντρα αποκατάστασης. Επίσης μπορούν να υποβληθούν επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον αγροτικό τομέα (πρωτογενή τομέα) όπως π.χ. επενδύσεις για θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες κ.τ.λ.

Τονίζουμε ότι ο αναπτυξιακός νόμος δεν αφορά επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και χονδρικού εμπορίου.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις δραστηριότητες (υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια) που μπορούν να επιδοτηθούν στον αναπτυξιακό νόμο.

 

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ;

Η σχετική προκήρυξη σύμφωνα με σχετικά δελτία τύπου και ανακοινώσεις αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Αναμένεται να υπάρχει ένα διάστημα 3 μηνών για την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου από τους ενδιαφερόμενους.

Προσοχή ! : Ο Αναπτυξιακός Νόμος απαιτεί μεταξύ άλλων να υπάρχουν, κατά την υποβολή του φακέλου, αναλυτικά αρχιτεκτονικά σχέδια των εγκαταστάσεων που προβλέπεται να υλοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα των 3 μηνών επαρκεί οριακά για την κατάθεση φακέλου καθώς απαιτείται σημαντική προετοιμασία από το μηχανικό, το λογιστή και τον σύμβουλο – μελετητή για την σύνταξη της απαραίτητης μελέτης.

Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν άμεσα με το γραφείο μας προκειμένου να προσδιοριστεί αρχικά η δυνατότητα ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και να δοθούν διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ;

 

Για την υπαγωγή στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Τονίζουμε ότι το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν στην Κατηγορία των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ).

Η μέγιστη επιχορήγηση που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 10.000.000 €.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ;

Στο πλαίσιο του αναθεωρημένου χάρτη οι ενισχύσεις ανά περιφέρεια έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
EL 41 Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
EL 43 Κρήτη 40% 50% 60%
EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 50% 60% 70%
EL 52 Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
EL 53 Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
EL 54 Ήπειρος 50% 60% 70%
EL 61 Θεσσαλία 50% 60% 70%
EL 62 Ιόνια Νησιά 40% 50% 60%
EL 63 Δυτική Ελλάδα 50% 60% 70%
EL 64 Στερεά Ελλάδα 40% 50% 60%
EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή) 40% 50% 60%
EL 65 Πελοπόννησος 40% 50% 60%
EL 42 Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
EL 302 Δυτικός τομέας Αθηνών 15% 25% 35%
EL 305 Ανατολική Αττική 25% 35% 45%
EL 307 Πειραιώς και νήσοι 25% 35% 45%
EL 306 Δυτική Αττική 25% 35% 45%

 

Για τις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης εφαρμόζεται επιπλέον προσαύξηση 10%. Ενδέχεται σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν αυξήσεις του ποσοστού σε σχέση με τον παραπάνω πίνακα (το ποσοστό επιχορήγησης όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το 80% του κόστους του έργου). (Οι περιοχές αυτές αναμένεται να καθορισθούν)

 

ΣΕ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΑΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Εκτιμάται ότι ο χρόνος για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα θα είναι τουλάχιστον 2 – 3 μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φακέλου. Τονίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο προβλέπεται διάστημα περίπου 2 μηνών.

 

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ;

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται σε τρεις δόσεις.

 • Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του έργου. Η δόση καταβάλλεται χωρίς αυτοψία, μόνο με την υποβολή των παραστατικών δαπανών (τιμολογίων) και εξόφλησης αυτών μαζί με κάποια άλλα λογιστικά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που ορίζει το πρόγραμμα.
 • Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 50% – 65% του έργου. Εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος για την είσπραξη της τρίτης δόσης θα είναι τουλάχιστον 6 – 8 μήνες από την ημερομηνία που καταθέτουμε το φάκελο μας.
 • Η τρίτη δόση καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου (που σημαίνει ότι θα πρέπει προηγουμένως να έχει γίνει το έργο, να έχουν εξοφληθεί τα τιμολόγια, να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας και να έχει προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό). Εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος για την είσπραξη της τρίτης δόσης θα είναι τουλάχιστον 6 – 8 μήνες από την ημερομηνία που καταθέτουμε το φάκελο μας.

Με τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται λήψη προκαταβολής.

 

νέος αναπτυξιακός νόμος ενοικιαζόμενα

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;

 • Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες επαγγελματικού μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
 • Δαπάνες Μηχανοργάνωσης (Hardware & Software), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, fax, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες αγοράς φορτηγών ψυγείων & οχημάτων μεταφοράς γάλακτος
 • Δαπάνες για μελέτες (μελέτη σύνταξης φάκελου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες. έρευνες αγοράς κτλ)
 • Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και σημάτων
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός), ή και μέρους των στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας, προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, που συνδέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

αα. Η παραγωγική αυτή μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της.

ββ. Η αγορά πραγματοποιείται από το φορέα της επένδυσης που δεν σχετίζεται με τον πωλητή.

γγ. Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

δδ. τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός δεν μπορούν να είναι παλαιότερα των εφτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
 • Φ.Π.Α
 • Η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού (παρά μόνο εάν πρόκειται για αγορά από επιχείρηση που έχει σταματήσει τη λειτουργία της και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις)
 • Η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός εάν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ή είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης, ή περιλαμβάνονται στις δαπάνες εκκίνησης του καθεστώτος «Νέο Επιχειρείν».
 • Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.
 • Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.

 

νέος αναπτυξιακός νόμος κτίριο

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Για να μπορεί μία δαπάνη να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει (να έχει κοπεί τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής) μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας και τη σύσταση της εταιρείας αν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ

 • Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
 • Να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα του για 5 χρόνια.

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

 

Στην παράγραφο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριότεροι όροι που θα πρέπει να τηρούνται μετά την ολοκλήρωση του έργου και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης (ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέξει στο ΦΕΚ για να δει το σύνολο των υποχρεώσεων).

Ορίζεται διάστημα τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των φορέων μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του όπως αυτή προσδιορίζεται στις αποφάσεις ολοκλήρωσης, ως εξής: τριών (3) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου για τις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις

Οι φορείς, μετά την υπαγωγή τους στον παρόντα νόμο και μέχρι τη λήξη του διαστήματος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων οφείλουν:

α. να τηρούν τους όρους της απόφασης υπαγωγής,

β. να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης,

γ. να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης,

δ. να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης,

ε. να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έτυχαν ενίσχυσης, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα καινούρια, κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φορέας υπέχει υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατάστασης των ως άνω περιουσιακών στοιχείων.

στ. να μη μεταβάλλουν τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου, και υπό τους όρους της διατήρησης της επένδυσης στην ίδια Περιφέρεια (NUTS 2), εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση και της μη μεταβολής του είδους και των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών.

ζ. να μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι τη λήξη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της μεταβολής και υπό τους όρους της φερεγγυότητας του μισθωτή και της συνέχισης της λειτουργίας της ενισχυόμενης επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο. Την ευθύνη για την τήρηση των όρων υπαγωγής υπέχει ο εκμισθωτής. Η υποχρέωση προηγούμενης τροποποίησης ισχύει και στην περίπτωση εκμίσθωσης της επένδυσης πριν από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης,

η. να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη εταιρεία ή αποσχίσουν κλάδο, στον οποίο εντάσσεται η ενισχυθείσα επένδυση, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Η έγκριση δίνεται υπό τους όρους της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή συνέχισης της λειτουργίας της επένδυσης στο ίδιο παραγωγικό αντικείμενο, καθώς επίσης υπό τον όρο ανάληψης από το νέο φορέα του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφαση υπαγωγής, θ. να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας και άλλα, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή της εταιρικής τους σύνθεσης. Εάν διαπιστωθεί κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης ότι λόγω αλλαγής της εταιρικής σύνθεσης ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου έπαυσε να είναι μεσαία ή μικρή επιχείρηση, επέρχεται τροποποίηση των όρων της απόφασης υπαγωγής ή και ανάκληση αυτής εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής

ι. να διατηρούν τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) τους, όπως προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής, μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων Ε.Μ.Ε. κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, οι φορείς έχουν την υποχρέωση διατήρησης των υφιστάμενων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής, Ετήσιων Μονάδων Εργασίας

ια. να αναρτούν στο τόπο εγκατάστασης της επένδυσης πινακίδα που θα περιέχει την αναφορά της ένταξης της επένδυσης στο Ειδικό Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου,

ιβ. Η γνωστοποίηση των μεταβολών των περιπτώσεων ε’ και θ’ της προηγούμενης παραγράφου, με τα σχετικά δικαιολογητικά, πραγματοποιείται μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. εντός διμήνου από τη συντέλεσή τους.

ιγ. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος, διατηρούν λεπτομερείς φακέλους με τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρωση όλων των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής, ώστε να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10), έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ή με κάποιον συνεργάτη μας.

Τονίζεται ότι η ενημέρωση για το πρόγραμμα και ο έλεγχος επιλεξιμότητας (δυνατότητα υποβολής αίτησης) είναι εντελώς δωρεάν και δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση στους ενδιαφερόμενους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Μυτιλήνη – Π. Κουντουριώτη 47Γ – Τηλ. 22510 40147 (Έδρα)
 • Θεσσαλονίκη Καλαποθάκη 10 – Τηλ. 2310 284374 (Υποκατάστημα)
 • Θεσσαλονίκη Σαλαμίνος 5 – Τηλ. 2313 022260 (Συνεργάτης Θεσσαλονίκης)
 • Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας – Δημήτρη Μπίσκα 7 – Τηλ. 2763 300364 (Συνεργάτης Πελοποννήσου)
 • Λήμνος – Μύρινα – Τηλ. 22540 23275 (Συνεργάτης Λήμνου)
 • Σάμος – Καρλόβασι – Τηλ. 22730 79045 (Συνεργάτης Σάμου)
Please follow and like us: