Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ“. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την εξωστρεφή δραστηριότητα των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού, έρευνες αγοράς, εκτύπωση προωθητικού υλικού κλπ.

Εγκρίθηκαν από όλη τη χώρα 881 έργα συνολικού προϋπολογισμού 89 εκ ευρώ οι δε εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα λάβουν συνολικά επιχορήγηση ύψους 38,2 εκ ευρώ.

Από τη λίστα των εγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι φανερό ότι υπέβαλαν πρόταση στο παραπάνω πρόγραμμα σχεδόν όλες οι μεγάλες και δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων δύο ποτοποιιών από τη Λέσβο.

Το πρόγραμμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα το γραφείο μας καθώς συμμετείχε – για λογαριασμό πελατών του – με επιτυχία στην παραπάνω προκήρυξη.

Σημειώνεται τέλος ότι 151 έργα δεν εγκρίθηκαν .

Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται από τον δικτυακό τόπο του ΕΦΕΠΑΕ.

Please follow and like us: