Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος Leader Αλιείας. Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κατέκτησε άλλη μια διάκριση, αφού η πρώτη σε βαθμολογία πρόταση αφορούσε επενδυτικό έργο του οποίου τη μελέτη και σύνταξη του φακέλου υποψηφιότητας ανέλαβε με επιτυχία το γραφείο μας.
Πολύ καλή θέση κατέλαβαν και οι υπόλοιπες προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ καθώς διακρίθηκαν ως προς τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα και τη διαφορετικότητα τους.
Συνολικά υποβλήθηκαν 19 επενδυτικά σχέδια εκ των οποίων εγκρίθηκαν 14 ως υπαγώγιμα προς χρηματοδότηση. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των 14 υπαγώγιμων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο ποσό των 552.752,73 € σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία, πρακτικά αποφάσεων και τον πίνακα κατάταξης που παρουσιάζεται παρακάτω. Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Σημειώνεται ότι ένα τμήμα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος της τάξης των 329.029,40€ θα μείνει αδιάθετο.

Θα θέλαμε τέλος να συγχαρούμε όλους τους επενδυτές που τόλμησαν να υποβάλλουν επενδυτικές προτάσεις κάτω από εντελώς αντίξοες συνθήκες και που με όση δύναμη διαθέτουν συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νησιού μας.

apot-leader_2-a

apot-leader_2-b

Please follow and like us: