Αποφάσεις αποδοχής και απόρριψης αιτημάτων θεραπείας για το Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις αποδοχής και απόρριψης αιτημάτων θεραπείας για το Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Δείτε εδώ το αρχείο.

Please follow and like us: