“Εκδόθηκε νέα απόφαση Διαπίστωση πλήρωσης των όρων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» για δυνητικά εντασσόμενα έργα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.”

Δείτε εδώ την απόφαση ένταξης.

Please follow and like us: