Διαπίστωση πλήρωσης των όρων της Υπουργικής Απόφασης με Α.Π. 7782/1998/Α2/30.10.2013 ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Διαβάστε εδώ.

Please follow and like us: