ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II με 70% επιδότηση και με σειρά προτεραιότητας

Νεώτερες και αξιόπιστες πληροφορίες δόθηκαν από τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑΝ κο Γαλιάτσο στην Ημερίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου την Τετάρτη 10-5-17.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε ότι η προκήρυξη θα βγεί μέσα στον Iούνιο ή Ιούλιο του 2017 (αναμένεται η ολοκλήρωση του Πληροφοριακού συστήματος ), η δε υποβολή και έγκριση των αιτήσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για κάθε κατοικία θα υπολογίζεται με βάση το μέγεθος της και θα είναι 250 €/τμ με όριο τις 25.000 €. Αν δηλαδή κάποιος διαθέτει μια κατοικία 70 τμ τότε ο μέγιστος προϋπολογισμός θα είναι 70 τμ Χ 250 €/τμ = 17.500 €. Αν όμως η κατοικία είναι 110 τμ τότε ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν θα είναι 110 τμ Χ 250 €/τμ = 27.500 € αλλά 25.000 €.

Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων . Θα επιτρέπεται μια αίτηση ανά ιδιοκτήτη και αυτό διότι αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα .

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Η επαγγελματική στέγη δεν θα επιδοτείται. Η συγκεκριμένη κατηγορία θα προκηρυχθεί στο μέλλον.

Η επιδότηση θα μπορεί να φθάνει στο 70% με κριτήριο το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Κατηγορία Ατομικό Εισόδημα Οικογενειακό εισόδημα Βασικό ποσοστό επιδότησης Αύξηση ποσοστού ανά προστατευόμενο μέλος Μέγιστη επιδότηση Καλύπτονται επίσης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%

 

 

  • Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

 

  • Αμοιβή Συμβούλου Έργου
2 10.000-15.000 20.000-25.000 50% 5% 70%
3 15.000-20.000 25.000-30.000 40% 5% 70%
4 20.000-25.000 30.000-35.000 35% 5% 70%
5 25.000-30.000 35.000-40.000 30% 5% 50%
6 30.000-35.000 40.000-45.000 25% 5% 50%
7 35.000 και άνω 45.000 και άνω 0% 0% 0%

Προβλέπεται δυνατότητα δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη.

Η λήψη δανείου δεν θα είναι υποχρεωτική το δε επιτόκιο δανεισμού θα είναι 0% (άτοκο) και για περίοδο 4-6 ετών

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

  1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής(συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
  2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης(συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
  3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης(συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
    Το επιλέξιμο ύψος για κάθε δαπάνη θα είναι επικαιροποιημένο ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπερτιμολογήσεων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα και την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες :

GRAFEIO_4-page-002

Please follow and like us: