Προκήρυξη Εξοικονομώ – Ανακαινίζω με επιδότηση έως 75%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Τι είναι το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ»;

Πρόκειται για επιδοτούμενο Πρόγραμμα που δίνει κάποιο ποσό χρημάτων στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση και την ανακαίνιση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (δηλαδή τα χρήματα που θα μοιραστούν στους υποψήφιους ιδιοκτήτες κατοικιών) είναι:

Για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. €.

Για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. € για το σκέλος της επιδότησης και 100 εκατ. € για το χαμηλότοκο δάνειο.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολών ορίζεται η Πέμπτη 18 Μάϊου 2023. Τονίζεται ότι η ένταξη στο πρόγραμμα δεν γίνεται με σειρά προτεραιότητα αλλά με συγκριτική αξιολόγηση. Δηλαδή όταν λήξει η προθεσμία αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια του προγράμματος όλες οι αιτήσεις λαμβάνουν βαθμολογία και οι αιτήσεις που έλαβαν υψηλότερη βαθμολογία εντάσσονται στο πρόγραμμα (μέχρι το σημείο που φτάνουν τα χρήματα του προγράμματος).

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα;

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

Για να υποβάλλει κάποιος αίτηση θα πρέπει να έχει είτε πλήρης κυριότητα, είτε επικαρπία, είτε ψιλή κυριότητα κατά το φορολογικό έτος 2021, όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης, αυτός που υποβάλλει την αίτηση (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», αυτός που υποβάλλει την αίτηση (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα)

Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι κατατάσσονται στις παρακάτω εισοδηματικές κατηγορίες:

Για την υπαγωγή στο «Ανακαινίζω», πέραν του του εισοδηματικού κριτηρίου, το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 300.000 € σύμφωνα με τη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9).

 

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

• Υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Εφόσον η αίτηση κριθεί καταρχήν επιλέξιμη, θα απαιτηθεί η υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ).
Η κύρια χρήση της κατοικίας προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία), για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.
Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 («πρόσφατη απόκτηση» ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.
Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €).
Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης

Είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ή εάν η κατοικία νοικιάζεται στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα (Ε2) και στην δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από κάθε αίτηση που υποβάλλεται;

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται ως εξής:

 1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
 2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.
  Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

εξοικονομώ ανακαινίζω επιδότηση

 

Ποιες είναι οι ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ;
Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης.
Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση.
Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.
Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

 • Θα πρέπει να υπάρχει Εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το έτος 2021, και τακτοποίηση κάθε είδους εκκρεμοτήτων στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκύριων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).
 • Για την υποβολή αίτησης απατείται η Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.
 • Επισημαίνεται ότι σε επόμενο στάδιο μετά την υποβολή αίτησης και μόνο στην περίπτωση όπου βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης αιτήσεων η αίτηση κληθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», θα απαιτηθεί η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

 

Για να δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος πατήστε εδώ

 

Ποιο είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να διεκδικήσει κάποιος;
Σκέλος «Εξοικονομώ»
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
α) το γινόμενο του 1,00 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,
β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
γ) τις 22.500 €.

Σκέλος «Ανακαινίζω»

Για το σκέλος «Ανακαινίζω», πέραν του ηλικιακού κριτηρίου, ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ατομικό και Οικογενειακό Εισόδημα ίσο ή μικρότερο από 20.000€
 2. Εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας/επικαρπίας σε ποσοστό 50% τουλάχιστον. Αποκλείεται η ψιλή κυριότητα.
 3. Συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκ δοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022 (με την επιφύλαξη της ειδικής περίπτωσης πρόσφατης απόκτησης ακινήτου), όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος, ίση ή μικρότερη από 300.000€
 4. Χρήση της κατοικίας από τον αιτούντα(ιδιοκατοίκηση)
 5. Συμμετοχή στο σκέλος <<Εξοικονομώ>>
  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανακαίνισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:
  α) το γινόμενο του 75 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
  β) τις 10.000 €

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία και μετά μπορούν να πληρώνονται τιμολόγια) ορίζεται η 01/02/2020 βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.

Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη (δηλαδή δεν μπορεί να πληρωθεί) από το Πρόγραμμα.
Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων ορίζεται η 30.06.2025

 

Πως υπολογίζεται το ποσοστό επιχορήγησης;

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με το εισόδημα του ατόμου που κάνει την αίτηση (σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα).

Πίνακας: Επιχορήγηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης

Ατομικό Εισόδημα
(€)
Οικογενειακό
Εισόδημα
(€)
Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος
«Εξοικονομώ»
Πρόσθετη επιχορήγηση
για πολύτεκνους σκέλος «Εξοικονομώ»
Ιδιοκατοίκηση Χρήση από έτερο
πρόσωπο
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 65% 15%
2 >5.000 – 10.000 >10.000 – 20.000 70% 60%
3 >10.000 – 20.000 >20.000 – 30.000 55% 45%
4 >20.000 – 30.000 >30.000 – 50.000 45% 40%

 

 

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων σε επιλέξιμη κατοικία, ή αν η χρήση κατοικίας γίνεται από άλλο πρόσωπο, (άλλος συγκύριος, δωρεάν παραχώρηση, ενοικίαση), τότε ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

 • Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων (Βλ. Παράρτημα), προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.

 

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το ποσοστό επιχορήγησης και τις δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

 

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (πόσα χρήματα θα πρέπει να δώσει ο ενδιαφερόμενος για να κάνει τις εργασίες που περιγράφει στην αίτηση);
Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων (δηλαδή στις εργασίες που θα γίνουν και στον εξοπλισμό που θα αγοραστεί).
Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται
Α) με Ίδια Κεφάλαια,
Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους
εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,
ή με συνδυασμό των παραπάνω.

 

 

Μέχρι πότε θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες που προβλέπονται σε κάθε αίτηση;

Τα έργα που θα εγκριθούν (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού ενεργειακής αναβάθμισης.
Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.
Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

 

Πως γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων για να κριθεί ποιοι θα μπουν στο πρόγραμμα;

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Πίνακας 5 Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα
Συντελεστών
Ανώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
Κατώτατο
βαθμολογούμενο
όριο κριτηρίου
K1 Ανοιγμένο κόστος
εξοικονόμησης ενέργειας*
50% 0,200 1,100
K2 Εισόδημα (€)/μέλος
οικογένειας
14% 1.000(€)/άτομο
οικογένειας
30.000(€)/άτομο
οικογένειας
K3 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,2180
K4 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’
ΠΕΑ
5% Η Γ
K5 Παλαιότητα κατασκευής 3% Προ του 1955 2011
K6 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό
K7 ΑμεΑ** 7% σταθερό
K8 Πολύτεκνοι*** 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας
συντελεστών
100%

 

Για ποιες εργασίες μπορώ να επιδοτηθώ;

Οι εργασίες (παρεμβάσεις) που μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα αφορούν σε:

Σκέλος «Εξοικονομώ»

Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων
1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο
1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο
1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα
1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)
1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό ή Εξώφυλλο)
1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης
1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας
2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά
2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με
επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με
ελαφρά πετάσματα
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης
3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου
3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)
3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)
3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου
3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου
3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ
4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ
4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας
4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου
4.Δ Αντλία θερμότητας
5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
5.Α Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome)

 

Σκέλος «Ανακαινίζω»

1. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
1.1 Εργασίες ανακαίνισης και προμήθειας οικιακών ηλεκτρικών συσκευών ( Η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ψυγείο/ ψυγειοκαταψύκτης, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων) είναι επιλέξιμη εφόσον υλοποιηθούν και παρεμβάσεις ανακαίνισης.)

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω
υποστηρικτικών υπηρεσιών:

Α/Α Υπηρεσία Επιλέξιμη δαπάνη (€)
1 ΠΕΑ Α 75+2,50/m2 με max=400
2 ΠΕΑ Β 75+2,50/m2 με max=400
3 Ηλεκτρονική Ταυτότητα 150 +3/m2 με max=550
4 Τεχνικός Σύμβουλος 250 + 1,50/m2 με max 450
5 Άδεια / Μελέτη 300/άδεια ή μελέτη και 700 συνολικά
Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών Δαπανών 2.500 €

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ με τον οδηγό (προκήρυξη) του προγράμματος.

global ευ επιχειρειν επικοινωνία
Please follow and like us: