ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Σύντομα αναμένονται τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων προϋπολογισμού 30.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη).

Συγκεκριμένα έχουν γίνει από το Υπουργείο η Αποδοχή Πρακτικών Νο 3/19-12-2013 και Νο 4/20-12-2013 της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων (ΙΙ)».

Η ΕΛΑΝΕΤ, η οποία διαχειρίζεται το πρόγραμμα, μας ενημέρωσε ότι αναμένουν την έγκριση ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο.

Please follow and like us: