Προκηρύχθηκε και είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών» Μέτρο 1.3 με ποσοστό επιδότησης 60% . Η προθεσμία υποβολής είναι η 31 Οκτωβρίου 2014 . Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης τη διαδικασία έγκρισης των αλιευτικών εργαλείων.

Το πρόγραμμα επιδοτεί κατά κύριο επάγγελμα αλιείες για εργασίες που θα γίνουν επί του σκάφους και δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα . Ενδεικτικά επιδοτούνται εργασίες όπως οι παρακάτω :

 
 

 • Εργασίες αναδιάρθρωσης, µετατροπής ή µετασκευής, ισχυροποίηση / στεγανοποίηση /
 • πλαστικοποίηση του κύτους του σκάφους για λόγους ασφάλειας και συνθηκών εργασίας.
 • Και εργασίες µετασκευής του κύτους του σκάφους και του πηδαλίου για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας
 • Διευθέτηση Γέφυρας
 • Σύστηνα Πρόωσης (Κινητήρας , καταλύτες κλπ.)
 • Εξοπλισµός σκάφους (πχ radar, εξοπλισμός διάσωσης, VHF, GPSχωρίς βυθόμετρο κλπ)
 • Ψυγεία – καταψύκτες – ηλεκτρογεννήτριες
 • Εξοπλισµός επεξεργασίας αλιευµάτων
 • Αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Τεχνικά έξοδα και απρόβλεπτα (μέχρι 10%)(Συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή σύνταξης φακέλου και τα σχέδια ναυπηγού).

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο μας :

Α. Στο τηλέφωνο 22510 40147 για τα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου και

Β. Με το 22730 79045 και τον συνεργάτη μας κο Δημήτρη Κυπραίου για το νησί της Σάμου

για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους όρους του προγράμματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τους όρους συνεργασίας.

Please follow and like us: