Νέο πρόγραμμα επιδότησης έως 5% επί του τζίρου για τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Νέα δράση, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την επιχορήγηση λειτουργικών εξόδων για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

– Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια

– Τουριστικά γραφεία / πρακτορεία

– Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

 

επιδότηση-τουριστικές επιχειρήσεις outdoors

 

Ποιο είναι το ποσοστό, ενίσχυσης ;

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας]*365*5%.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπαγωγής ;

 • Να έχουν προσωπικό για το 2019 τουλάχιστον ίσο με 1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας (δηλαδή να έχουν κολλήσει σαν επιχείρηση ένσημα που αντιστοιχούν σε 300 ημέρες 8ώρου – οι 300 ημέρες μπορούν να αφορούν περισσότερα από ένα άτομα και να προκύπτουν και από μερική απασχόληση).
 • Να έχουν μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%.
 • Ο κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα να ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες δραστηριότητας
 • Να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ (Κανονικό Καθεστώς ΦΠΑ).
 • Να λειτουργούν Νόμιμα (δηλαδή να έχουν γνωστοποίηση ή σήμα του ΕΟΤ ή άδεια λειτουργίας ανάλογα με την επιχείρηση).

 

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2019 ή το 2020;

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας στο 2020.

Συσταθείσες επιχειρήσεις το 2020 με μη μηδενικό τζίρο εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.

Επιχειρήσεις που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.

 

Ποιο είναι το διάστημα υποβολής ;

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του Ιουνίου και θα υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την έγκριση και την ένταξη στη δράση, χωρίς δηλαδή να απαιτηθεί η υποβολή νέας αίτησης (σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπουργείου).

 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν ;

Οι ενταχθείσες στην δράση επιχειρήσεις υποχρεούνται:

– Να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τα δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (Πεδία 361, 363, 364, 365).

– Να απασχολήσουν το προσωπικό τους το 2021 τουλάχιστον κατά 0,5 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) μισθωτής εργασίας. Ο έλεγχος θα γίνει βάσει στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

 

Επισημαίνεται ότι

Α) Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365 (Δηλαδή τα έξοδα της επιχείρησης εκτός των αγορών παγίων ) του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/4/2021 – 31/12/2021.

Β) Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 (σύνολο των εξόδων και αγορών παγίων) του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το υπερβάλλον ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της τελευταίας χρονικά χορηγηθείσας επιχορήγησης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ή με κάποιον συνεργάτη μας.

Τονίζεται ότι η ενημέρωση για το πρόγραμμα και ο έλεγχος επιλεξιμότητας (δυνατότητα υποβολής αίτησης) είναι εντελώς δωρεάν και δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση στους ενδιαφερόμενους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Μυτιλήνη – Π. Κουντουριώτη 47Γ – Τηλ. 22510 40147 (Έδρα)
 • Θεσσαλονίκη Καλαποθάκη 10 – Τηλ. 2310 284374 (Υποκατάστημα)
 • Θεσσαλονίκη Σαλαμίνος 5 – Τηλ. 2313 022260 (Συνεργάτης Θεσσαλονίκης)
 • Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας – Δημήτρη Μπίσκα 7 – Τηλ. 2763 300364 (Συνεργάτης Πελοποννήσου)
 • Λήμνος – Μύρινα – Τηλ. 22540 23275 (Συνεργάτης Λήμνου)
 • Σάμος – Καρλόβασι – Τηλ. 22730 79045 (Συνεργάτης Σάμου)
Please follow and like us: