100% Επιχορήγηση μέσω του προγράμματος Ενίσχυσης Ανθρώπινου Δυναμικού (75 εκ. ευρώ)

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η προδημοσίευση του προγράμματος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω δύο δράσεων.

Δράση 1:Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Η δράση (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ) αφορά στην ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων (start ups) με κάλυψη των λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεις απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα επιδοτούνται τα παρακάτω έξοδα μία επιχείρησης:

  • Ασφαλιστικές εισφορές,
  • Υποχρεώσεις ΔΕΚΟ δηλαδή έξοδα ρεύματος, νερού, θέρμανσης
  • Σταθερή και κινητή τηλεφωνία
  • Αμοιβή συμβούλου, και
  • Πρόσληψη ενός ατόμου για ένα έως ενάμιση χρόνο.

 

 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να φτάσει μέχρι τις 40.000 ευρώ.

Δράση 2:Στοχευμένες παρεμβάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων κατάρτισησυμβουλευτική με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων-κλαδικών φορέων, Επιμελητηρίων κ.λπ.

Οι παρεμβάσεις (με ενδεικτικό προϋπολογισμό 25 εκατ. ευρώ) θα αφορούν κατά προτεραιότητα τους 9 τομείς του ΕΠΑνΕΚ και θα περιλαμβάνουν δράσεις (ενδεικτικά: στον Τουρισμό, στην Εξωστρέφεια, στις Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.λπ.)

Εφόσον επιθυμείτε να διεκδικήσετε τη δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης σας, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να κλείσουμε ραντεβού για την αναλυτική σας ενημέρωση.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Π. Κουντουριώτη 47Γ

Καρλόβασι Σάμου

Τηλ: 22510-40147

Τηλ: 22730-79045

Φαξ: 22510-40157

Φαξ: 22730-79045

Email: info@efep.gr

Email: dimitriskipreou00@gmail.com

Please follow and like us: