50% Επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρής και Μεσαίας Επιχειρηματικότητας

Άμεσα πρόκειται να προδημοσιευτεί πρόγραμμα με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκατ. Ευρώ, το οποίο θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων (πλην των επιχειρήσεων του Τουρισμού που θα αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προκήρυξης) για δράσεις ποιοτικού εκσυγχρονισμού.

Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέρχεται στο 50% της επένδυσης και ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να επιχορηγούνται οι εξής κατηγορίες δαπανών:

  1. Εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων (κατά την προδημοσίευση ενδέχεται να περιλαμβάνεται και η ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων).
  2. Διαμόρφωση εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου
  3. Αγορά επαγγελματικού και λοιπού εξοπλισμού
  4. Διαφημιστικές δαπάνες και γενικότερα ενέργειες προβολής και προώθησης.
  5. Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων βάσει των προτύπων ISO – HACCP

 

[jwplayer mediaid=”4453″]

Στη δράση πρόκειται να δοθεί η δυνατότητα προκαταβολής έως 40%.

Σημαντικό ρόλο στην έγκριση των επενδυτικών σχεδίων θα παίξουν οι ενέργειες εξωστρέφειας και ανάπτυξης ποιοτικών αλλά και νέων καινοτόμων προϊόντων.

Εφόσον επιθυμείτε να διεκδικήσετε τη δυνατότητα επιχορήγησης της επιχείρησης σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να κλείσουμε ραντεβού για την αναλυτική σας ενημέρωση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

Π. Κουντουριώτη 47Γ – Μυτιλήνη

Ιππ. Ζαίμη – Καρλόβασι Σάμου

Τηλ: 22510-40147

Τηλ: 22730-79045

Φαξ: 22510-40157

Φαξ: 22730-79045

Email: info@efep.gr

Email: dimitriskipreou00@gmail.com

 

Please follow and like us: