Πρόγραμμα “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΩΣ 75% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πραγματικό εργαλείο για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων αναμένεται να αναδειχθεί το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ.

 

Πότε αναμένεται η προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων;

 

Μέσα στο πρώτο 10 ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα για υποβολή αιτήσεων.

 

Τι προϋπολογισμό πρέπει να έχει η κάθε πρόταση και ποιο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης;

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό από 30.000 έως 120.000 ευρώ. Με το ποσοστό της επιδότησης να ξεκινά πιθανότατα από το 50% και να αγγίζει ακόμη και το 75% του συνολικού κόστους επένδυσης (υπό προϋποθέσεις). Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν έως και 90.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση.

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Συγκεκριμένα, η δράση θα αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, κυρίως, στην εξωτερική αγορά.

 

Για 9 κλάδους

Προτεραιότητα θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», γνωστό και ως ΕΠΑνΕΚ:

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10-ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την υποβολή πρότασης;

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου (δηλαδή το 2017 να είχαν κολλήσει τουλάχιστον 600 ένσημα 8ώρου – ο αριθμός αυτός μπορεί να προκύπτει και από συνδυασμό απασχόλησης τετραώρου).

 

 

Τι είδους δαπάνες θα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα;

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με:

 1. τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού
 2. παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας
 3. συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας
 4. το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων
 5. τεχνικές μελέτες μηχανικών
 6. τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 7. το μισθολογικό κόστος εργαζομένων

 

Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι του προγράμματος;

Στους τρεις βασικούς στόχους της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

1.Η ενίσχυση κατά προτεραιότητα των επιχειρήσεων με εξαγωγική δυναμική. Γι’ αυτόν το λόγο τα μεγαλύτερα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται στο πρόγραμμα (έως 75%) συνδέονται με εξαγωγικές επιδόσεις.

2.Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για αναζήτηση νέων αγορών. Εκεί αποδίδονται τα υψηλά ποσοστά ενίσχυσης (έως 75%) για την κατηγορία που αφορά σε συστήματα πιστοποίησης – τυποποίησης, υιοθέτησης προτύπων ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών.

3.Η παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για την πρόσληψη νέου προσωπικού.

 

Συνεργασία και επικοινωνία με το γραφείο μας

Το γραφείο μας και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν υπεύθυνα την πληροφόρηση σας για το πρόγραμμα.

Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να υποβληθεί αίτηση αναλαμβάνουμε αξιόπιστα και υπεύθυνα τη σύνταξη του απαραίτητου φακέλου για την ενίσχυση της επιχείρησης σας.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης μας και των συνεργατών μας.

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

Please follow and like us: