ΕΤΑΙΡΕΙΑ

GLOBAL ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝΕξειδικευμένοι σύμβουλοι επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα.

Η «GLOBAL ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» είναι μία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με ειδίκευση στα επιδοτούμενα προγράμματα. Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη Λέσβο. Από το 2014 η επιχείρηση διαθέτει δίκτυο συνεργατών στη Σάμο και τη Λήμνο. Το 2016 η εταιρεία ανέπτυξε συνεργασία με γραφείο της Θεσσαλονίκης με στόχο να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο σύνολο της χώρας.

Αναλαμβάνει πανελλαδικά και με απόλυτη υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της, τη σύνταξη επενδυτικών σχεδίων για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ, LEADER, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, LOGISTICS.

Η δραστηριότητα της «GLOBAL ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» επικεντρώνεται στα εξής πεδία:

  • Επιχορηγούμενα προγράμματα
  • Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ISO και HACCP
  • Επιχειρηματικά σχέδια – Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
  • Marketing Plan
  • Έρευνες Αγοράς
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Επιλογή νομικής μορφής εταιρειών

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν δεκαπενταετή εμπειρία στα παραπάνω πεδία έχοντας συντάξει και συμβάλλει στην υλοποίηση μερικών εκατοντάδων επενδύσεων σε όλους του παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Απόδειξη των παραπάνω είναι το γεγονός ότι τα στελέχη της “ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” έχουν πιστοποιηθεί από την Ελληνική Πολιτεία (με γραπτές εξετάσεις) ως ανεξάρτητοι αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η φιλοσοφία της επιχείρησης μας επικεντρώνεται στις παρακάτω λέξεις “ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ” που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας μας. Η μεγάλη εμπειρία, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα παρακολούθησης των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των επενδύσεων μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον της επιχείρησης τους.

Η μεγάλη εμπειρία, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα παρακολούθησης των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των επενδύσεων μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον της επιχείρησης τους.

Γιατί εμάς

Επιχορηγούμενα προγράμματα

Γιατί τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία στο χώρο των επιχορηγούμενων προγραμμάτων.

Ανάπτυξη Επιχείρησης

Γιατί είμαστε οι ίδιοι σύμβουλοι ποιότητας και έχουμε εφαρμόσει συστήματα ISO σε σημαντικές επιχειρήσεις και φορείς.

Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ISO και HACCP

Γιατί η τεχνογνωσία μας αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας των επενδυτικών σχεδίων όσον αφορά την ένταξη τους σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Energy and Environment
Consulting

Γιατί διαθέτουμε πιστοποιήσεις για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ίδρυση Επιχείρησης

Γιατί έχουμε υλοποιήσει έργα σε όλου τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας καλύπτοντας όλο το φάσμα των επιχειρήσεων όπως τουριστικές, βιοτεχνικές, παροχής υπηρεσιών και εμπορίου.

Όραμα μας

Το όραμα μας είναι η “GLOBAL ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” να καταστεί συνώνυμο της υλοποίησης επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στο σύνολο της χώρας. Εργαζόμενοι προς αυτήν την κατεύθυνση τα μέλη της εταιρείας αναλαμβάνουν τη σύνταξη μελετών όσον αφορά επιχορηγούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επενδύσεων στο σύνολο της χώρας.

Μάλιστα μέσω της προσπάθειας αυτής η επιχείρηση έχει αρχίσει να δέχεται προτάσεις για την υλοποίηση επενδύσεων από πελάτες του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν επενδύσεις στην Ελληνική Επικράτεια.

Η εμπειρία μας

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 100%
Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις 100%
Καταναλωτικά προϊόντα 100%
Ενέργεια και Περιβάλλον 100%

Χρειάζεσαι βοήθεια στην οργάνωση και διαχείριση της επιχείρησης σου;