Νέος οδηγός Υλοποίησης Β’ Δράσης ΕΣΠΑ

Ο ΕΦΕΠΑΕ δημοσίευσε τον νέο επικαιροποιημένο Οδηγός Υλοποίησης για τη Β’ Δράση ΕΣΠΑ ο επίσημος τίτλος της οποίας είναι “Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου- Υπηρεσιών» .

Δείτε το πλήρες κείμενο του οδηγού στο www.efepae.gr

Please follow and like us: