Ξεκινά το νέο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ με επιχορήγηση εως 75%

ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Το νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και ο στόχος, αυτή τη φορά, είναι να αναβαθμιστούν ενεργειακά 50.000 κατοικίες (σύμφωνα με σχετικά δελτία τύπου του υπουργείου). Ο προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ – με τα 632 εκατ. εξ αυτών να προέρχονται από τον «κουμπαρά» του Ταμείου Ανάκαμψης.

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ;

Η υποβολή αίτησης απαιτεί σημαντική προετοιμασία προκειμένου αφενός να διαπιστωθεί ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης και αφετέρου να διασφαλισθεί ότι θα καταχωρηθούν με τον πλέον σωστό τρόπο όλες οι εργασίες που επιθυμεί να υλοποιήσει στην κατοικία του ο κάθε ενδιαφερόμενος. Τονίζεται ότι η προετοιμασία απαιτεί τη συνεργασία πελάτη, συμβούλου, μηχανικού και λογιστή. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Για την προετοιμασία του φακέλου σας επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:

 • 22510 – 40147
 • 22510 – 40157

Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ;

Στη νέα προκήρυξη ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ η διαδικασία του «όποιος προλάβει» που ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή η υπαγωγή στο πρόγραμμα ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από την ταχύτητα υποβολής της δήλωσης (χρονική προτεραιότητα).

Η κάθε πρόταση θα βαθμολογείται με συγκεκριμένα κριτήρια και η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται με βάση τη βαθμολογία που έλαβε η αίτηση σύμφωνα με κριτήρια του οδηγού του προγράμματος. Ο υπολογισμός της βαθμολογίας θα γίνεται βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και το ποσοστό επιδότησης θα φτάνει έως και το 75% του συνολικού κόστους των παρεμβάσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης.

Πίνακας: Κριτήρια και βαρύτητα ως προς την προτεραιοποίηση των αιτήσεων

Α/ Α Κριτήριο Βαρύτητα
Συντελεστών
Καλύτερη βαθμολογία
(100 μόρια)
Χειρότερη βαθμολογία
(0 μόρια)
K1 Ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας* 50% 0,2 0,9
K2 Βαθμοημέρες 7% 1,4069 0,218
K3 Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ 5% Η Γ
K4 Παλαιότητα κατασκευής 3% 1955 και κάτω 2011
K5 Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας 14% 1.000(€)/άτομο
οικογένειας
30.000(€)/άτομο
οικογένειας
K6 ΑμεΑ** 7% σταθερό
K7 Πολύτεκνοι*** 7% σταθερό
K8 Μονογονεϊκή Οικογένεια 7% σταθερό
Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας
συντελεστών
100%

 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;


Μία κατοικία, προκειμένου να μπορεί να επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
• Υφίσταται νόμιμα.
• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.)
σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Η νομιμότητα της κατοικίας αποδεικνύεται βάσει οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.

Σε περίπτωση υπαγωγής σε νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων, ο αιτών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της πληρωμής του προστίμου μέχρι την εκταμίευση του Προγράμματος. Η κύρια χρήση της κατοικίας προς ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020).

Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

Σε περίπτωση κύριας χρήσης της κατοικίας από συγκύριο (ιδιοκατοίκηση), δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχει μόνον ο συγκύριος που την ιδιοκατοικεί.

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία (μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, Πολυκατοικία, ή διαμέρισμα ως μέρος αίτησης Πολυκατοικίας) του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση.

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, θα πρέπει να επιτυγχάνεται αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες (οι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος καθορίζονται σε συνεργασία με τον μηχανικό), σε σχέση με την υφιστάμενη κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

ΤΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το ατομικό εισόδημα ή το οικογενειακό εισόδημα (στην περίπτωση που το άτομο που υποβάλλει την αίτηση είναι παντρεμένος/νη) και επίσης από το εάν το σπίτι ιδιοκατοικείται ή ενοικιάζεται.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσοστά επιχορήγησης σύμφωνα με τα παραπάνω:

Ατομικό Εισόδημα (€) Οικογενειακό
Εισόδημα (€)
Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση
σε έτερο
πρόσωπο/Ενοικίαση
1 ≤5.000 ≤10.000 75% 40%
2 >5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 40%
3 >10.000–20.000 >20.000-30.000 55% 40%
4 >20.000–30.000 >30.000-40.000 45% 40%
5 >30.000 – 50.000 >40.000-60.000 40% 40%

 

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ιδιοκτήτες (όσοι έχουν εμπράγματο δικαίωμα) για την κύρια κατοικία τους ή για νοικιασμένο σπίτι που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία. Στη δεύτερη περίπτωση η επιδότηση είναι 40 % ανεξαρτήτως εισοδήματος.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ;

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

 • 0,9 ευρώ ανά κιλοβατώρα εξοικονομούμενης ενέργειας (οι κιλοβατώρες που εξοικονομούνται προσδιορίζονται στο πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ελέγχονται στο δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης το οποίο εκδίδεται αφού ολοκληρωθεί το έργο).
 • 180 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο) και με ανώτατο πλαφόν σε κάθε περίπτωση τα 000 ευρώ. – Τονίζεται ότι υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το ποσό αναμένεται να αυξηθεί στα 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

 

Δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά μέσω του οποίου -μεταξύ άλλων- θα παρέχονται εγγυήσεις στις τράπεζες προκειμένου να εκταμιεύσουν τα δάνεια που θα καλύψουν την ιδιωτική συμμετοχή στις επενδύσεις.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ;

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 12 μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής (στόχος είναι η έκδοση των αποφάσεων ως το τέλος του χρόνου). Εκτός από τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας θα επιδοτείται η έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών, της ηλεκτρονικής ταυτότητας (που θα είναι υποχρεωτική), οι αμοιβές των μηχανικών και οι απαιτούμενες άδειες.

Η πλατφόρμα υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων θα μείνει ανοιχτή για ένα μήνα προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας.

 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ;

Με το νέο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα μπορούν να επιδοτηθούν πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων.

 1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ
 2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)
 4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ
 5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

Για να δείτε αναλυτικά τις εργασίες/ δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ;

Οι δαπάνες των παρεμβάσεων, θα εξοφλούνται από τον Ωφελούμενο (δηλαδή το άτομο που υποβάλλει την αίτηση) και η επιχορήγηση θα αποδίδεται στον ίδιο. Το 50% της επιχορήγησης θα κατατίθεται μετά την απόφαση υπαγωγής και θα δεσμεύεται σε λογαριασμό του ωφελούμενου που θα χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος.

Το υπολειπόμενο ποσό θα αποδίδεται στον ωφελούμενο, μετά τον ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών υλοποίησης του έργου και την επίτευξη του ενεργειακού στόχου και της απαιτούμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Παρέχεται η δυνατότητα εκχώρησης από τον ωφελούμενο του υπόλοιπου της επιχορήγησης σε Τράπεζα.

Τραπεζικός δανεισμός

Για την κάλυψη της ίδιας Συμμετοχής στα πλαίσια του επιλέξιμου προϋπολογισμού
παρεμβάσεων, παρέχεται η δυνατότητα τραπεζικού δανεισμού. Το επιτόκιο της δανειακής σύμβασης είναι επιδοτούμενο σε ποσοστό 100% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες.

 

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ ΕΡΓΑΣΙΕΣ;

Για να μπορούν να πληρωθούν από το πρόγραμμα οι εργασίες που θα κάνει κάποιος θα πρέπει να έχουν γίνει μετά το Α΄ ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης). Μπορούν να γίνουν αποδεκτές δαπάνες που έχουν γίνει στο παρελθόν (δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον έχουν γίνει μετά τις 01/02/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συστήνεται η έναρξη εργασιών να γίνεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα. Στην περίπτωση που κάποιος ξεκινήσει εργασίες πιο νωρίς και δεν εγκριθεί στο πρόγραμμα δεν θα λάβει καμία επιχορήγηση (δηλαδή στην περίπτωση αυτή ξεκινάει με δική του ευθύνη χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ;

Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/ Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι η αποτύπωση της υφισταμένης κατάστασης του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, αντιστοίχως, και των αδειών τους, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών τους, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής τους.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/117828/1338 (ΦΕΚ 5447 Β’ 9-12-2020) και είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του προγράμματος, ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΦΟΥΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Β’ ΠΕΑ.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ή με κάποιον συνεργάτη μας.

Τονίζεται ότι η ενημέρωση για το πρόγραμμα και ο έλεγχος επιλεξιμότητας (δυνατότητα υποβολής αίτησης) είναι εντελώς δωρεάν και δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση στους ενδιαφερόμενους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Μυτιλήνη – Π. Κουντουριώτη 47Γ – Τηλ. 22510 40147 (Έδρα)
 • Θεσσαλονίκη Καλαποθάκη 10 – Τηλ. 2310 284374 (Υποκατάστημα)
 • Θεσσαλονίκη Σαλαμίνος 5 – Τηλ. 2313 022260 (Συνεργάτης Θεσσαλονίκης)
 • Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας – Δημήτρη Μπίσκα 7 – Τηλ. 2763 300364 (Συνεργάτης Πελοποννήσου)
 • Λήμνος – Μύρινα – Τηλ. 22540 23275 (Συνεργάτης Λήμνου)
 • Σάμος – Καρλόβασι – Τηλ. 22730 79045 (Συνεργάτης Σάμου)
Please follow and like us: