Διαβάστε εδώ για τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις υπαγωγής για το πρόγραμμα «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΚΟΤΗΤΑ»

Αρχική Ημερομηνία Προκήρυξης : 11 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 100%

Υποβολή προτάσεων : Από 17/03/2016 μέχρι 27/4/16

«Για να δείτε τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο πρόγραμμα πατήστε εδώ!»

«Διαβάστε τον οδηγό του προγράμματος!»

«Συχνές – Ερωτήσεις – Απαντήσεις!»

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι :

* άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή

* ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

Εξαιρούνται κάποιες δραστηριότητες του Αγροτικού Τομέα καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ προσδιορίζονται στην Προκήρυξη.

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μπορούν να λάβουν μια από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (ΚοινΣ.Επ) του Ν. 4019/2011.

Ενδεικτικά επιδοτούνται τα παρακάτω επαγγέλματα :

Μουσεία , καλλιτέχνες, Βιβλιοθήκες, Κοινωνικής Μέριμνας, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολόγου, ιατρών, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, σχολές χορού, δραστηριότητες συσκευασίας, φωτογραφικές δραστηριότητες, διαφήμιση, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, πληροφορική, τηλεόραση και ραδιόφωνο, εκδοση εφημερίδων, εκδοση βιβλίων, ταχυμεταφορές, μεταφορές, αποθήκευση, μετακομίσεις, κατασκευές κτηρίων, διαχείριση αποβλήτων, κατασκευή επίπλων, κεραμικών, λιπασμάτων, ειδών από ξύλο και χαρτί, ρούχων, ποτοποιείες, κετερινγκ, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστική

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

* Το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας

* Οι αμοιβές τρίτων.

* Οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις

* Αποσβέσεις παγίων

* Αγορά /Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

* Προμήθεια αναλωσίμων

* Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία

* Μισθολογικό κόστος ΝΘΕ

* Κατοχύρωση τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας

* ο γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.),

* οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ,

 

Δαπάνες που ΔΕΝ επιδοτούνται :

* Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων

* Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας

* Φ.Π.Α

* Αγορά οχημάτων

* Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

 

Προϋπολογισμός έργου

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 € έως 60.000 € .

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 24 μήνες .

 

Υποχρεώσεις Επενδυτών

* Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)

* Αν επιδοτηθεί παραγωγικός εξοπλισμός η επιχείρηση θα πρέπει να διατηρηθεί για 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της.

Βασικές Παρατηρήσεις

* Για να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί την τελική δόση (εφόσον εγκριθεί) θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ (info@efep.gr)‏ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ 22510 – 40147 22510 – 40157
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ (dkypraiou@efep.gr) ‏ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 22730 – 79045 22730 – 79045
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏ ΝΕΦΕΛΗΣ 1 – ΜΥΡΙΝΑ 22540 – 23275 22540 – 23446

 

Please follow and like us: