Δείτε εδώ τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σ πρόγραμμα «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»
Προθεσμία υποβολής πρότασης: Από 07/04/2016 μέχρι 20/05/2016
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ : 40% με τη δυνατότητα να αυξηθεί στο 50% εφόσον προσληφθεί προσωπικό.

«Για να δείτε τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο πρόγραμμα πατήστε εδώ!»

«Διαβάστε τον οδηγό του προγράμματος!»

«Συχνές – Ερωτήσεις – Απαντήσεις!»

Καταβολή επιχορήγησης:
Μέχρι και σε τρεις δόσεις με δυνατότητα προκαταβολής μέχρι το 40% του επενδυτικού έργου. Ο έλεγχος για την καταβολή της επιχορήγησης είναι διοικητικός για δαπάνες μέχρι το 80% του επενδυτικού σχεδίου. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου γίνεται επιτόπιος έλεγχος της επένδυσης.

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την 31/12/2013.
Ως νέα επιχείρηση ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί από την 01/01/2014 έως την 31/12/2015.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει:
* να διαθέτουν τουλάχιστον μία επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.
* να διαθέτουν την επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) κατά την έγκριση του προγράμματος εφόσον δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό αντικείμενο από αυτό της επενδυτικής πρότασης.
* να διαθέτουν την κατά περίπτωση απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωση της.
* να διαθέτει ή να μεριμνήσει μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία υποδομών ΑΜΕΑ.

Εξαιρούνται κάποιες δραστηριότητες του Αγροτικού Χώρου , καθώς επίσης και οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ ορίζονται στον οδηγό του προγράμματος αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού και της πολυπλοκότητας τους θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με το γραφείο μας για τη διασταύρωση της δυνατότητας υποβολής επενδυτικής πρότασης.

Ενδεικτικά επιχορηγείται ο εκσυγχρονισμός των παρακάτω (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός) κατηγοριών επιχειρήσεων:

 1. Βιοτεχνικές μονάδες όπως π.χ. Ποτοποιίες, αποστακτήρια, αρτοποιία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, παραγωγή ζυμαρικών, εμφιάλωση νερών, παραγωγή αναψυκτικών, βιοτεχνίες ρούχων – λευκών ειδών κ.τ.λ., παραγωγή τσιμέντου και ασβέστη, βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας και μαρμάρου, αλουμινοκατασκευές – σιδηροκατασκευές, κατασκευή επίπλων, κατασκευή κοσμημάτων
 2. Επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις κατασκευές κτιρίων.
 3. Επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου.
 4. Επιχειρήσεις κουριερ και μεταφορικές επιχειρήσεις.
 5. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μετακομίσεων.
 6. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης.
 7. Εκδοτικές επιχειρήσεις.
 8. Επιχειρήσεις κατασκευής λογισμικού – κατασκευή ιστοσελίδων .
 9. Κινηματογράφοι
 10. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις.
 11. Επιχειρήσεις αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων και γενικότερα δραστηριοτήτων μηχανικών (τεχνικά μελετητικά γραφεία).
 12. Επιχειρήσεις διαφημιστικών και γραφιστικών υπηρεσιών.
 13. Φωτογραφεία και σχετικές δραστηριότητες.
 14. Σχολές χορού, μουσικής, ζωγραφικής και γενικότερα καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
 15. Κλινικές διαφόρων ειδικοτήτων.
 16. Ιατρικές υπηρεσίες διαφόρων ειδικοτήτων.
 17. Οδοντιατρεία.
 18. Φυσιοθεραπευτές – λογοθεραπευτές – ψυχολόγοι – εργοθεραπευτές.
 19. Οίκοι ευγηρίας.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Γίνονται δεκτές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 11/02/16. Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής:
* Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων (βελτίωση)
* Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
* Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού
* Αγορά μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15000€.
* Δαπάνες προβολής και διαφήμισης
* Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς ή Επαγγελματικές Εκθέσεις
* Κατασκευή ή αναβάθμιση ιστοσελίδας
* Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
* Μισθολογικό κόστος (υφιστάμενο και νέο)
* Αμοιβές μελετών για την προώθηση των προϊόντων – υπηρεσιών των επιχειρήσεων
* Αμοιβή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες που ΔΕΝ επιδοτούνται :
* Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
* Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την 11/02/15.
* Φ.Π.Α
* Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

Προϋπολογισμός έργου:
Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 € – 200.000 €. Προσοχή το επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών (τζίρο) του έτους 2015.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών έργων
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 24 μήνες . Το 30% τουλάχιστον του εγκεκριμένου προϋπολογισμού πρέπει να υλοποιηθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Υποχρεώσεις Επενδυτών
* Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
* Δέσμευση λειτουργίας της επιχείρησης για τρία έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εγκεκριμένου έργου (το χρονικό διάστημα λειτουργίας θα προσδιοριστεί οριστικά με την προκήρυξη του προγράμματος)

 

Βασικές Παρατηρήσεις
* Για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια λειτουργίας. Δεν μπορεί να υποβληθεί φάκελος αν δεν υπάρχει η σχετική άδεια.
* Για να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί την τελική δόση (εφόσον εγκριθεί) θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’
* Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ (info@efep.gr)‏ Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ 22510 – 40147 22510 – 40157
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ (dkypraiou@efep.gr) ‏ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 22730 – 79045 22730 – 79045
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏ ΝΕΦΕΛΗΣ 1 – ΜΥΡΙΝΑ 22540 – 23275 22540 – 23446

 

Please follow and like us: