Το πρόγραμμα επιδοτεί επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής καθώς και παροχής υπηρεσιών μόνο για τον εκσυγχρονισμό τους το δε ποσοστό επιδότησης είναι της τάξης του 50%. Η προθεσμία υποβολής είναι η 27-4-2015.

Αναλυτικά η προκήρυξη προβλέπει τα παρακάτω :
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Τμήμα Νομού Λέσβου (Νήσου Λέσβου), Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, Τ.Δ. ΑΛΥΦΑΝΤΩΝ, Τ.Δ. ΑΦΑΛΩΝΑ, Τ.Δ. ΛΟΥΤΡΩΝ, Τ.Δ. ΜΟΡΙΑΣ, Τ.Δ. ΠΑΜΦΥΛΩΝ, Τ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ, Τ.Δ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Τ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΟΥ, Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ, Τ.Δ. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Δ. ΠΥΡΓΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Δ. ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ, Τ.Δ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ, Τ.Δ.ΕΡΕΣΣΟΥ, Τ.Δ. ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, Τ.Δ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ.
Σε κάποια Τοπικά Διαμερίσματα είναι επιλέξιμες μόνο συγκεκριμένες περιοχές, για αυτό θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με το γραφείο μας και να διασταυρώνεται αν η τοποθεσία της επένδυσης εντάσσεται στο πρόγραμμα.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;
Ενδεικτικά επιχορηγείται ο εκσυγχρονισμός- βελτίωση των παρακάτω:
1. Χώροι εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ψητοπωλεία, σνακ μπαρ κλπ)
2. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (Παντοπωλεία, γήπεδα 5Χ5 κλπ)

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;
Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση μόνο)
Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού
Δαπάνες για μελέτες (οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ)
Δαπάνες διαφήμισης
Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
Φ.Π.Α
Αγορά οχημάτων
Αμοιβές και εκπαίδευση προσωπικού
Σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας
Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300.000€. Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ
Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
Η επιχείρηση υποχρεούται να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα της για 5 χρόνια.
Η επιχείρηση υποχρεούται να μην αλλάξει δημοτικό διαμέρισμα για 3 χρόνια
Ο δικαιούχος υποχρεούται στη δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας (εφόσον δηλώσει ότι πρόκειται να προσλάβει νέο προσωπικό) εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού του σχεδίου και στη διατήρησή τους για ένα (1) έτος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια λειτουργίας. Δεν μπορεί να υποβληθεί φάκελος αν δεν υπάρχει η σχετική άδεια.
Για να μπορέσει κάποιος να πληρωθεί την τελική δόση (εφόσον εγκριθεί) θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται από το νόμο).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο 22510 40147 .

Please follow and like us: