Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος αγροτουρισμός».

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα που αφορά στην ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό αγροτουριστικών μονάδων για έργα άνω των 500.000€. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά την 30/05/2022, ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022, ώρα 12:00.

Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Πράσινος αγροτουρισμός». Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν αγρότες και μη αγρότες για επενδυτικά σχέδια άνω των 500.000€ (το πρόγραμμα στοχεύει σε μεγάλες επενδύσεις).

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.
Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υλοποιηθούν στο σύνολο της χώρας αρκεί η τοποθεσία που θα γίνει η επένδυση να μπορεί να στηρίξει τη φιλοσοφία του αγροτουρισμού.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης αξιολογούνται και εγκρίνονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους όπως αυτή πιστοποιείται από τον αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Υποβολής των Αιτήσεων (ΠΣ) και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος (όπως αυτός ισχύει κάθε φορά).

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι παρακάτω τουριστικές δραστηριότητες :
α) 55: Καταλύματα
β) 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
γ) 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
δ) 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
ε) 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
στ) 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:
Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες: 500.000,00 Ευρώ 7.500.000,00 Ευρώ
Μεγάλες: 500.000,00 Ευρώ 12.500.000,00 Ευρώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες – όχι ατομικές επιχειρήσεις). Μπορούν να συμμετάσχουν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Τονίζεται ότι στο πρόγραμμα δεν μπορούν να συμμετάσχουν υφιστάμενες ή υπό σύσταση ατομικές επιχειρήσεις. Εάν κάποιος διαθέτει ατομική επιχείρηση τότε προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσει την πρόθεση να ιδρύσει μία νέα εταιρεία εφόσον εγκριθεί το επενδυτικό του σχέδιο.

 

πράσινος αγροτουρισμός

 

Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υπάρχει Παρουσίαση βιώσιμου οικονομικού πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις:


αα) Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας.
ββ) Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες.
γγ) Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς

Όσον αφορά στα καταλύματα, ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
αα) μονόχωρες 40 τ.μ
ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου
εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ο τόπος υλοποίησης κατέχεται νόμιμα (με συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο) το αργότερο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρώτης αίτησης καταβολής της επιχορήγησης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Για να δείτε το σύνολο της πρόσκλησης του προγράμματος πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα κριτήρια που θα πρέπει να τηρεί το κάθε επενδυτικό σχέδιο προκειμένου να μπορέσει να εγκριθεί στο πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης ανά Γεωγραφική Περιοχή, είδος και μέγεθος επιχείρησης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

αγροτουρισμός περιφέρειες

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας ή με κάποιον συνεργάτη μας.

Τονίζεται ότι η ενημέρωση για το πρόγραμμα και ο έλεγχος επιλεξιμότητας (δυνατότητα υποβολής αίτησης) είναι εντελώς δωρεάν και δεν επιφέρει καμία οικονομική υποχρέωση στους ενδιαφερόμενους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  • Μυτιλήνη – Π. Κουντουριώτη 47Γ – Τηλ. 22510 40147 (Έδρα)
  • Θεσσαλονίκη Καλαποθάκη 10 – Τηλ. 2310 284374 (Υποκατάστημα)
  • Θεσσαλονίκη Σαλαμίνος 5 – Τηλ. 2313 022260 (Συνεργάτης Θεσσαλονίκης)
  • Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας – Δημήτρη Μπίσκα 7 – Τηλ. 2763 300364 (Συνεργάτης Πελοποννήσου)
  • Λήμνος – Μύρινα – Τηλ. 22540 23275 (Συνεργάτης Λήμνου)
  • Σάμος – Καρλόβασι – Τηλ. 22730 79045 (Συνεργάτης Σάμου)
Please follow and like us: