Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του Προγράμματος: «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» σε συγκεκριμένα Κεφάλαια.

Δείτε εδώ την Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

Please follow and like us: