ψηφιακός μετασχηματισμός πρόγραμμα

Νέο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το πρόγραμμα «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για δαπάνες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 50% – 60% ανάλογα με την τοποθεσία που υλοποιείται η επένδυση.

 

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων πρέπει είναι από 18.000€ – 30.000€.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 90.000.000 €. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 23/02/2023 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις:

 • Εμπορικές
 • Μεταποιητικές
 • Τουριστικές
 • Παροχής υπηρεσιών

 

Για να δείτε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα πατήστε εδώ:

 

Βασική Προυπόθεση του προγράμματος

Για να μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλλει αίτηση θα πρέπει να διέθετε τουλάχιστον τρεις (3) ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) εξαρτημένης εργασίας κατά το 2022. Αυτό σημαίνει ότι μία επιχείρηση θα πρέπει να είχε απασχολήσει τουλάχιστον 3 άτομα με 8ωρη απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 (αντίστοιχα μπορεί να είχε 6 άτομα με 4ωρη απασχόληση καθ’ όλη διάρκεια του 2022).

 

Για να δείτε τους όρους του προγράμματος πατήστε εδώ:

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνίας με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης
  πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κ.λ.π.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Για να δείτε τις επιλέξιμες δαπάνες πατήστε εδώ:

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (δηλαδή η ημερομηνία από την οποία μπορούν να πληρώνονται τα τιμολόγια που αφορούν το πρόγραμμα) ορίζεται η 15/02/2023.
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το γραφείο μας (δεδομένου ότι το πρόγραμμα είναι με σειρά προτεραιότητας) στα εξής τηλέφωνα:

 • Μυτιλήνη: 22510-40147
 • Θεσσαλονίκη: 2310-284374
 • Υπεύθυνοι προγράμματος: Νιάρχος Σάκης, Ευστρατίου Σπύρος
global ευ επιχειρειν επικοινωνία
Please follow and like us: