Ψηφιακό Βήμα – Αιτήσεις ως 31 Οκτωβρίου για επιχορήγηση με 50%.

Παράταση δόθηκε στο δημοφιλές πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» μέχρι την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018. Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα καθώς οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν επιχορήγηση 50% στις δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης της επιχείρησης τους σε συνδυασμό με την επιδότηση του κόστους για την πρόσληψη προσωπικού (50% επιδότηση στο συνολικό κόστος μισθοδοσίας).

Τι επιδοτείται στο πρόγραμμα;

Γίνονται δεκτές δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την προκήρυξη του προγράμματος. Οι κατηγορίες δαπανών που επιδοτούνται είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών με το συνοδευτικό λογισμικό
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου
 • Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • Δημιουργία e-shop (σε 2 γλώσσες και σε κινητά και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελειοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
 • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα Social media (Facebook κλπ)
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 40% και μέχρι 20.000€ με 12.000 ανά ΕΜΕ

Ποιο είναι το ελάχιστο και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού του κάθε έργου;

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 € – 50.000 € .

 

Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών έργων;

Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα;

 • Να υποβάλλουν ένα αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης (που υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο) με την υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του έργου και ένα αίτημα τελικής πιστοποίησης (που υπόκειται σε επιτόπιο έλεγχο).
 • Να τηρούν τους όρους χρηματοδότησης μέχρι την τελευταία πληρωμή.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης της επιπλέον απασχόλησης που έχει επιδοτηθεί.
 • Να μην προβούν σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ‘’ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’’

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στα σημεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα, είτε για να λάβουν διευκρινίσεις είτε για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα .

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 47Γ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ – 22510 – 40147

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ – 22730 – 79045

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΜΝΟΥ‏
ΜΥΡΙΝΑ – 22540 – 23275

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 5 – 2313 – 022260

Please follow and like us: