Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι έχουν πλέον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου επεξεργάζονται πλέον τις διαδικασίες για την εξειδίκευση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ (γνωστού και ως Επιχειρηματική Επανεκκίνηση)
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής δέσμης προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων και ακολούθως η έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων και τη χρηματοδότησή τους από ΕΠ ΕΠΑνΕΚ.
Τα προγράμματα “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ” και “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ”, για τα οποία έγιναν προδημοσιεύσεις πριν το τέλος του 2014 , εντάσσονται στο πλέγμα των ανωτέρω δράσεων κρατικών ενισχύσεων και θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση των οδηγών εφαρμογής τους.

Ετσι επιβεβαιώνονται – χωρίς όμως χρονικό ορίζοντα – οι πληροφορίες που ήθελαν τις πρώτες προκηρύξεις προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 αμέσως μετά του Πάσχα του 2015.

Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική συγκυρία οι παραπάνω δράσεις καθώς και τυχόν δράσεις που να προσφέρουν ρευστότητα (πχ ΤΕΠΙΧ , JEREMIE) στην πραγματική οικονομία θα λειτουργήσουν λυτρωτικά για την αγορά η οποία σήμερα βιώνει την χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Για κάθε νεότερη πληροφορία μπορείτε να παρακολουθείτε το δικτυακό μας τόπο www.efep.gr καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/efepixeirein.

Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος :

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση