Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα επιδότησης συμμετοχής σε Εκθέσεις “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”

Άμεση έγκριση – με σειρά προτεραιότητας – προβλέπει το πρόγραμμα “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” στο οποίο προβλέπεται η επιδότηση με 50% εξαγωγικών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους σε εκθέσεις .

Η υποβολή της αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από ειδική πλατφόρμα και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα είναι η 8η Ιανουαρίου 2018.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα.

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσες επιχειρήσεις διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, και εξάγουν περισσότερο από το 2% του κύκλου εργασιών τους για το 2016

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε μια η περισσότερες εκθέσεις με τα παρακάτω όρια ανά έκθεση :
Α. Για εκθεσιακό χώρο μέχρι 20 τμ : μέχρι 20.000 € .
B. Για εκθεσιακό χώρο μέχρι 50 τμ : μέχρι 35.000 € .
B. Για εκθεσιακό χώρο άνω των 50 τμ : μέχρι 50.000 €.
Γ. Για αμοιβή υλοποίησης του Έργου : 1.000 €
και με μέγιστο προϋπολογισμό τις 100.000 €

elliniko epixeirein

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει
Α. έχουν κλείσει μια (1) διαχειριστική χρήση τουλάχιστον 12 μήνης διάρκειας
Β. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Γ. παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
Δ. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου
εργασιών του 2016 και να έχουν για την ίδια χρήση θετικά αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. (EBITDA)

Επιλέξιμες δαπάνες:

  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
  • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κλπ.)
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
– Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου.
– Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

GRAFEIO_4-page-002

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: