821 είναι τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/201 μέχρι την προθεσμία της 30-1-2017.
Ο συνολικός προϋπολογισμός αγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ.
Tο μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών σχεδίων (41,3%) αιτούνται φορολογική απαλλαγή ενώ οι υπόλοιπες αιτούνται επιχορήγηση ή leasing ή ενίσχυση μισθολογικού κόστους.

Η Βιομηχανία και κυρίως ο κλάδος της Αγροδιατροφής φαίνεται να έχει κερδίσει την προτίμηση των επενδυτών καθώς σε αυτόν έχουν υποβληθεί 534 επενδυτικά σχέδια δηλ το 65% των επενδυτικών σχεδίων που καταλαμβάνουν το 51,3% του συνολικού ύψους των επενδύσεων.

Στον τουρισμό (ίδρυση ή εκσυγχρονισμός τουριστικών μονάδων) έχουν υποβληθεί 287 επενδυτικά σχέδια που αποτελούν το 35% των επενδυτικών σχεδίων και το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων.

Οσον αφορά τα Καθεστώτα (δηλ υποπρογράμματα) του Αναπτυξιακού Νόμου έχει διαμορφωθεί η παρακάτω εικόνα :
Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» υποβλήθηκαν 496 σχέδια προϋπολογισμού 1,554 δισ. Ευρώ
Στο Βόρειο Αιγαίο Υποβλήθηκαν 3 επενδυτικά σχέδια

Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ» κατατέθηκαν 271 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 484,876 εκατ. ευρώ
Στο Βόρειο Αιγαίο Υποβλήθηκαν 2 επενδυτικά σχέδια

Στο καθεστώς «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» υποβλήθηκαν 54 επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού 170,187 εκατ. ευρώ.

Ο επόμενος κύκλος των καθεστώτων αυτών αναμένεται να ξεκινήσει σε 4-5 μήνες.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.4399/16 δίνει την δυνατότητα επιχορήγησης για την αγορά κτηρίων και εξοπλισμού από επιχείρηση που έχει παύσει τη λειτουργία της.

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση