Με φθηνότερο επιτόκιο έως και 3 μονάδες, από το σημερινό μεσοσταθμικό επίπεδο του 10% περίπου, θα μπορούν να αναχρηματοδοτηθούν δάνεια 200 εκατ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις των τραπεζών Eurobank και Πειραιώς. Το ποσό εκτιμάται ότι μπορεί να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου εντός του επομένου τριμήνου, δίνοντας ανάσα ρευστότητας για εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες.

Τη σχετική δυνατότητα δίνει η συμφωνία που υπογράφεται σήμερα μεταξύ του Επενδυτικού Ταμείου, του ΕΤΕΑΝ, της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας KfW και των δύο ελληνικών τραπεζών, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη λειτουργία του Ταμείου, που συστάθηκε για τη στήριξη της χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η συμφωνία προβλέπει τη χορήγηση πιστώσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Επενδυτικό Ταμείο προς τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς, με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το 2%. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, που έχουν χορηγηθεί για κεφάλαια κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι είναι ενήμερες, δηλαδή ότι αποπληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους.

Το ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο άντλησης ρευστότητας από το Ταμείο θα επιτρέψει στις δύο τράπεζες την αναχρηματοδότηση δανείων που έχουν δοθεί προς ΜμΕ με ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόστος χρήματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το τελικό επιτόκιο προς τις επιχειρήσεις θα διαμορφωθεί έως και τρεις μονάδες χαμηλότερα από το κόστος δανεισμού που πληρώνουν σήμερα και το οποίο υπολογίζεται ότι διαμορφώνεται μεταξύ 8% έως και 11%, καθιστώντας την αποπληρωμή των σχετικών δανείων δυσχερή. Να σημειωθεί ότι η σύμβαση θα υπογραφεί ξεχωριστά με κάθε τράπεζα, η οποία θα διαμορφώσει ελεύθερα το κόστος αναχρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης.

Η διάρκεια των πιστώσεων θα είναι μακροπρόθεσμη, με ελάχιστη περίοδο έξι μηνών. Στη μείωση του τελικού επιτοκίου για τις επιχειρήσεις συμβάλλει και η απαλλαγή των συγκεκριμένων δανείων από την εισφορά του νόμου 128/1975 και του τέλους χαρτοσήμου (Π.Δ. 28/1931), που προβλέφθηκε με πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους υποχρεούνται στην αποπληρωμή του ποσού των 200 εκατ. ευρώ σε επτά χρόνια, μέσω εξάμηνων καταβολών, ενώ τυχόν επισφάλειες που θα δημιουργηθούν από την αθέτηση της αποπληρωμής θα βαρύνουν τις τράπεζες. Να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση είχε γίνει και με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά τελικώς στη συμφωνία προσχώρησαν μόνο οι δύο, οι οποίες απορρόφησαν το σύνολο του ποσού που έχει στη διάθεσή του το Ταμείο για τον σκοπό αυτό.

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ έχουν συνεισφέρει η γερμανική πλευρά μέσω της KfW και το ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΕΤΕΑΝ, το οποίο προχώρησε για τον σκοπό αυτό σε ισόποση αύξηση του μετοχικού του κεφαλαίου. Η συμφωνία έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και της τρόικας και μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο αποτελεί την «ομπρέλα» τριών ουσιαστικά υποταμείων. Εκτός από το πρώτο ταμείο που στοχεύει στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, το δεύτερο θα συμμετέχει κεφαλαιακά σε βιώσιμες ΜμΕ με τη μορφή venture capital και το τρίτο θα χρηματοδοτεί περιφερειακά έργα υποδομής. Για τη χρηματοδότηση του δεύτερου σκέλους θα αξιοποιηθούν κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 40 εκατ. ευρώ του Ιδρύματος Ωνάση και κεφάλαια του Γαλλικού Ταμείου Παρακαταθηκών. (Πηγή: Καθημερινή)

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση