Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και την συμμετοχή 46.987 αιτήσεων η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναλυτικά, για κάθε μια δράση:

• Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση)

Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων προπάντων επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Ο στόχος αυτός αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα , καθώς η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας οφείλει να στηριχτεί στο νέο, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Με βάση την τεράστια συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης στον β’ κύκλο που θα ακολουθήσει.

• Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρηματοδότηση)

Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: προπάντων τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.

• Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση)

Ο τουρισμός αποτελεί κι εκείνος έναν τομέα προτεραιότητας, στον οποίο η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τις προοπτικές του οποίου είναι κρίσιμη η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, προπάντων από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο.

• Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% χρηματοδότηση)

Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι είναι δηλαδή διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.

d14683945110_epan-infographic
Γραφική απεικόνιση των 4 δράσεων του ΕΠΑνΕΚ

 

Τι πρόκειται να ακολουθήσει

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα αρχίσει πολύ σύντομα, αρχές Αυγούστου, και θα ολοκληρωθεί για όλες τις δράσεις μέσα στο Σεπτέμβρη ενώ η χρηματοδότηση των σχεδίων που θα προκριθούν θα ξεκινήσει οπωσδήποτε μέσα στο 2016.

Εκτιμάται πως θα χρηματοδοτηθούν από 8.500 έως 9.500 αιτήσεις. Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός των σχεδίων που θα ενισχυθούν είναι 522 εκατ. ευρώ. Αναμένεται να δημιουργηθούν γύρω στις 15.000 νέες θέσεις εργασίας.

Διερευνάται ακόμη η δυνατότητα μεταφοράς πόρων από τις Περιφέρειες (από τα ΠΕΠ) στο ΕΠΑνΕΚ για επιπλέον αύξηση των κονδυλίων, καθώς η ανταπόκριση είναι τόσο μεγάλη.

Ο β’ κύκλος για τις τρεις δράσεις (πλην των τουριστικών που λόγω εποχικότητας προβλέφθηκε ένας μόνο κύκλος) θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Για τους πτυχιούχους, ο προϋπολογισμός του β’ κύκλου έχει αυξηθεί στα 50 εκατ. ευρώ. Για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει αυξηθεί στα 70 εκατ. δημόσια δαπάνη (140 εκατ. συνολικά). Για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ο προϋπολογισμός είναι στα 48 εκατ. και θα υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερες καλές ιδέες σε κρίσιμους τομείς.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το γραφείο μας διαθέτοντας ένα δίκτυο συνεργατών μπορεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή για τα παρακάτω :
Α. Τη διαδικασία συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα και τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Β. Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα
Γ. Την σύνταξη και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
Δ. Την συμβουλευτική υποστήριξη στη δημιουργία μιας νέων επιχειρήσεων
Ε. Τη Συμβουλευτική υποστήριξη για την Ανάπτυξη επιχειρήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση