Επιδότηση 50% για συμμετοχή σε εκθέσεις από το ΕΣΠΑ

Άμεσα αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” στο οποίο προβλέπεται η επιδότηση με 50% εξαγωγικών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους σε εκθέσεις .

Η υποβολή της αίτηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από ειδική πλατφόρμα και οι εγκρίσεις θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμούς.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή σε μια η περισσότερες εκθέσεις με τα παρακάτω όρια ανά έκθεση :
Α. Για εκθεσιακό χώρο μέχρι 20 τμ : μέχρι 20.000 € .
B. Για εκθεσιακό χώρο μέχρι 50 τμ : μέχρι 35.000 € .
B. Για εκθεσιακό χώρο άνω των 50 τμ : μέχρι 50.000 €.
Γ. Για αμοιβή υλοποίησης του Έργου : 1.000 €
και με μέγιστο προϋπολογισμό τις 100.000 €

Οι Δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει
Α. έχουν κλείσει μια (1) διαχειριστική χρήση τουλάχιστον 12 μήνης διάρκειας
Β. διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
Γ. παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
Δ. αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του κύκλου
εργασιών του 2016 και να έχουν για την ίδια χρήση θετικά αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. (EBITDA)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
– Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου.
– Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: