Οι επιχειρήσεις Εστίασης (Εστιατόρια, ψητοπωλεία, σνακ μπαρ, καφετέριες κλπ) θα μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα που προβλέπεται να προκηρυχθεί μέχρι τέλος Μαρτίου 2017.Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18 – 24 μήνες.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν θα πρέπει να εστιάζουν στις παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:
α. Την εξοικονόμηση ενέργειας
β. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία
γ. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμβάνουν:
– Εργασίες διαμόρφωσης χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
– Ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
– Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ISO 22000

Οι επιλέξιμες δράσεις στον τομέα των Τεχνολογία Πληροφορικής-Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα περιλαμβάνουν:
– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites)
– Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops)
– Ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals)
– Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps)
– Ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α)

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων θα περιλαμβάνουν:
– Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών θα περιλαμβάνουν:
– Σύνταξη μελέτης διασφάλισης ποιότητας και λήψη σχετικού πιστοποιητικού

Σημαντικές Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεση τους ένα διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της πρότασης .
Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ο χρόνος αυτός ΔΕΝ είναι αρκετός για μια πλήρως τεκμηριωμένη υποβολή καθώς υπεισέρχονται διάφορες καθυστερήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν στην υποβολή την τελευταία ημέρα της προθεσμίας.
Βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε επενδυτή να αποφασίσει εάν θα αναμένει την προκήρυξη του προγράμματος για την έναρξη της προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας του ή θα προτιμήσει να ξεκινήσει από πριν την προετοιμασία, ώστε να έχει τη δυνατότητα προσαρμογών και τροποποιήσεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω σημεία :

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΑΝ 17

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση