Ο Αναπτυξιακός νόμος, ένα διαχρονικό Αναπτυξιακό εργαλείο, πρόκειται να ενεργοποιηθεί σύντομα χωρίς πιθανότατα το ισχυρότερο όπλο του την κεφαλαιακή ενίσχυση.

Η ηγεσία του Υπουργείου, στα πλαίσια της προσπάθειας ενίσχυσης και υποστήριξης των επενδύσεων σκοπεύει να ενεργοποιήσει όλα τα εργαλεία που υπάρχουν όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, καθώς και σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων, που είτε προϋπήρχαν, είτε προέκυψαν στις παρούσες συνθήκες (όπως το Σχέδιο Γιούνκερ).
Την προσεχή περίοδο μάλιστα, αναμένεται η ίδρυση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, που θα δρα συντονιστικά και συμβουλευτικά σε συνεργασία με άλλους φορείς, ενώ το Aναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας προβλέπεται να παρουσιασθεί στις αρχές της άνοιξης.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (που όπως φαίνεται θα ανακοινωθεί στις αρχές του νέου έτους ) θα έχει σαν στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων, ώστε να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και να επιστρέψει το πάγιο ιδιωτικό κεφάλαιο της οικονομίας στα επίπεδα του 2010. Για το σκοπό αυτό θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 70 δισ. Ευρώ και θα έχει ι ως βασικούς στόχους:

– Την αύξηση της απασχόλησης, πρωτίστως του ειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού
– Την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας
– Την επανεκβιομηχάνιση
– Την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας
– Την τόνωση της υγιούς και ορθά στοχευμένης επιχειρηματικότητας
– Την ανάπτυξη συστάδων ομοειδών επιχειρήσεων (cluster) και εγχειρημάτων συνεταιριστικής, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Οι επιδοτήσεις θα είναι περιορισμένες ενώ οι ενισχύσεις θα αφορούν πρωτίστως φοροαπαλλαγές, υπεραποσβέσεις, εγγυήσεις δανείων, κεφαλαιακές συμμετοχές κλπ, ενώ σημαντικός θα είναι και ο ρόλος των υπό σχεδιασμό νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ουσιαστικές αλλαγές θα υπάρξουν και στα κριτήρια αξιολόγησης, με την προτεραιότητα να δίνεται σε επιχειρήσεις που συμβάλουν στην επίτευξη του στόχων του Νόμου.

Συμπερασματικά
Από τη μέχρι στιγμή πληροφόρηση, στο Νέο Αναπτυξιακό, οι επιδοτήσεις κεφαλαίου θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες ή δεν θα υπάρχουν (θα αντικατασταθούν από φοροαπαλλαγές και χρηματοδοτικά εργαλεία ) πράγμα που πιθανόν να λειτουργήσει (τουλάχιστον στην αρχή) αποθαρρυντικά για τους επενδυτές.
Στις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του Υπουργείου δεν γίνεται κάποια μνεία στις νησιωτικές περιοχές ούτε στα ποσοστά ενίσχυσης. (Αν τηρηθεί ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων από 1-12016 το ποσοστό επιδότησης για το Βόρειο Αιγαίο είναι πιθανόν να διαφοροποιηθεί).

Αναφέρεται ξανά η κοινωνική οικονομία, οι συνεταιρισμοί και οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters). Παρόλο που η εφαρμογή τους έχει αποτύχει στο παρελθόν θα υποστηριχθούν καθώς αποτελούν θεσμούς σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ.

Αναφορά γίνεται (όπως και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ) στην ενίσχυση της εξωστρέφειας πράγμα που σημαίνει ότι θα αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις η προβολή τα σχέδια μάρκετινγκ, οι έρευνες αγοράς κλπ

Είναι σαφείς οι στοχεύσεις που αφορούν την Αγροδιατροφή και τις Νέες Τεχνολογίες που λογικά θα εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των επτά Τομέων Προτεραιότητας του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) και οι οποίοι είναι οι παρακάτω :
> Αγροδιατροφή
> Ενέργεια
> Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
> Εφοδιαστική Αλυσίδα
> Περιβάλλον
> Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
> Υγεία – Φάρμακα
> Υλικά – Κατασκευές

Θα πρέπει ταυτόχρονα να σημειωθεί ότι ο δραστικός περιορισμός των επιδοτήσεων κεφαλαίου (δηλ των χρημάτων που δίνονται) και η αντικατάσταση τους από φοροαπαλλαγές θα περιορίσει τους δικαιούχους του νέου Αναπτυξιακού νόμου σε εκείνους που αφενός διαθέτουν όλο το απαραίτητο κεφάλαιο για την υλοποίηση της επένδυσης τους και αφετέρου θα είναι βέβαιοι για την υψηλή τους μελλοντική κερδοφορία.

Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι ένας επιχειρηματίας θα πρέπει αφενός να έχει διασφαλίσει τη χρηματοδότηση και αφετέρου να συντάξει ένα επιχειρηματικό σχέδιο (ΕΣ) που θα διακρίνεται για την αξιοπιστία του και για την ακριβέστερη δυνατή πρόβλεψη των οικονομικών αποτελεσμάτων της Επιχείρησης μετά την υλοποίηση της επένδυσης.

Μέχρι σήμερα το σημείο αυτό έχει αντιμετωπισθεί σαν «αναγκαίο κακό» η δε σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου έχει διαδικαστικό χαρακτήρα και δεν έχει συνδεθεί – όπως θα έπρεπε – με την επιτυχία ή όχι του επιχειρηματικού εγχειρήματος.

Ταυτόχρονα προωθείται η απασχόληση προσωπικού και μάλιστα εξειδικευμένου. Το μέτρο έχει επιχειρηθεί να εφαρμοσθεί και παλαιότερα σε επιδοτούμενα προγράμματα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, υπήρξαν δε περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις, που λόγω κρίσης μείωσαν το προσωπικό τους, καλούνται τώρα να επιστρέψουν μέρος της επιδότησης που έχουν λάβει.

Επίσης όσον αφορά τα μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας αυτά θα πρέπει να συνδεθούν με απλοποίηση της νομοθεσίας και την αξιολόγηση των μηχανισμών και προσωπικού που εισάγουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των επιχειρήσεων.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν τις νέες συνθήκες στο ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να αποκολληθούν από προϊόντα και υπηρεσίες που πλέον έχουν κάνει τον κύκλο τους και δεν έχουν πλέον κάτι περισσότερο να προσφέρουν.

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση