Πρόγραμμα με επιδότηση που μπορεί να φθάσει το 90% για ίδρυση επέκταση και εκσυγχρονισμό Οινοποιείων αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές του 2017 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .
Το πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει όλη τη χώρα ενώ αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ειδικά για τη Σάμο και τη Λήμνο όπου υφίσταται ήδη σημαντική αμπελοκαλλιεργητική υποδομή.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιδότησης θα είναι 75% για το Βόρειο Αιγαίο και 50% στην υπόλοιπη Ελλάδα (Για Στερεά Ελλάδα, Αττική και Μακεδονία θα είναι 40%).
Τα παραπάνω ποσοστό αυξάνεται κατά 20% και έως του 90% για ομάδες παραγωγών
Το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού που απαιτείται για την υποβολή φακέλου θα είναι 100.000€. (Για τους επαγγελματίες αγρότες θα είναι 50.000 €)

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιείται σε δόσεις που μπορεί να κυμαίνονται από 1 έως 4. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 30% του έργου.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;
* Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
* Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
* Δαπάνες επαγγελματικού μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
* Δαπάνες Μηχανοργάνωσης (Hardware & Software), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, fax, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
* Δαπάνες αγοράς φορτηγών ψυγείων & οχημάτων μεταφοράς γάλακτος
* Δαπάνες για μελέτες (μελέτη σύνταξης φάκελου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες. έρευνες αγοράς κτλ)
* Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και σημάτων
Ενδέχεται να επιδοτείται η αγορά του οικοπέδου χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή δεδομένου ότι δεν έχει γίνει η προκήρυξη του προγράμματος.

OINOPOIEIA-–-APOSTAKTIRIA-OINOPOIEIO-PNEYMATIKAKI---APOSTAGMATOPOIEIO-HANIA-01

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
* Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
* Φ.Π.Α

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση και την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Για να μπορεί μία δαπάνη να επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει (να έχει κοπεί τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής) μετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΥ
* Να υποβάλλει στον Φορέα Εφαρμογής με την 1η αίτηση πληρωμής τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις (οικοδομική άδεια, εγκεκριμένα από την αρμόδια Πολεοδομία σχέδια, κλπ)
* Να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη δραστηριότητα του για 5 χρόνια.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου
Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΑΝ 17

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση