Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της υποβολής των προτάσεων που έγιναν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης δράσεων του τοπικού προγράμματος «Άξονας 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών».

Εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση 14 επενδυτικά σχέδια και οι επενδυτές θα κληθούν να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν 44 επενδυτικά σχέδια από τη Σάμο την Ικαρία και τους Φούρνους από τα οποία τα 33 βρέθηκαν να ικανοποιούν τα κριτήρια πληρότητας φακέλου και μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενώ τα 9 βρέθηκε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν στη διαδικασία. Συγκεκριμένα για τα επενδυτικά σχέδια 1-14 θα υπογραφεί άμεσα η σχετική σύμβαση άμεσα ενώ για τα 15 -33 θα εκδοθεί απόφαση ένταξης (σύμφωνα με πληροφόρηση από το ΚΑΕΚ Σάμου) μόλις γίνει η μεταφορά κονδυλίων από άλλα μέτρα του προγράμματος για τα οποία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και συνεπώς οι εγκεκριμένες πιστώσεις κινδυνεύουν να χαθούν .

Η μεταφορά αυτή θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η νέα προκήρυξη του προγράμματος στις 12-6-2015 για τους κατ’ επάγγελμα αλιείς.

Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία θα έχουν εγκριθεί ΌΛΑ τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί από το γραφείο μας, ενώ στα ήδη εγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται μέχρι στιγμής τα περισσότερα από όσα έχουν κατατεθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :

GRAFEIA

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση