Η παρουσίαση τους θα γίνει την Τετάρτη 10.5.17 στις 18.30 στο Επιμελητήριο Λέσβου και αναμένεται να υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κος Κωνσταντίνος Γαλιάτσος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ ΑΕ

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα παρουσιασθούνε θα είναι :

1. Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).
Το Ταμείο αυτό θα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων με συνολικό μετά τη μόχλευση διαθέσιμο κεφάλαιο το οποίο θα αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Θα έχει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης και χαμηλά επιτόκια.

2. Ταμείο Συνεπενδύσεων (EquiFund).
Μέσα από το Ταμείο αυτό θα μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω του μικρού τους μεγέθους. Διαθέτει αρχικό κεφάλαιο 260 εκατ. ευρώ, που με τη μόχλευση θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του μεγαλύτερου Ταμείου Συνεπενδύσεων στην Ευρώπη προχωρά τάχιστα, καθώς μέσα στον Μάιο ξεκινά η διαδικασία επιλογής των διοικητών των 12 υποταμείων του.

3.Ταμείο Μικροπιστώσεων.
Στόχος είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό με μικροπιστώσεις έως 25.000 ευρώ και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

4. Εγγυήσεις
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το ευρωπαϊκό σχέδιο Γιούνκερ για την εγγύηση χρηματοδότησης κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ηδη έχουν εγκριθεί πάνω από 350 εκατ. ευρώ προς ενδιάμεσες τράπεζες, που υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ (μετά τη φάση της πρώτης αξιολόγησης, προεπιλέχθηκαν 42 έργα).

5. Ταμείο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ
Θα αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αναμένεται σύντομα να προκηρυχθεί.

 

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση