Παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «NΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι την Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 έχει δοθεί από το Υπουργείο , στα πλαίσια της 2ης τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος.

Στην 2η τροποποίηση επίσης ορίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την έναρξη στην οποία θα προβούν. Επιπλέον δεν επιτρέπεται να απασχολούνται με σχέση μισθωτής εργασίας καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Επίσης δεν είναι πλέον επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες οι οποίοι συμμετέχουν και σε άλλο νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματικά δραστηριότητα από 12 Οκτωβρίου 2015.

Τέλος προστίθεται στις επιδοτούμενες δραστηριότητες και η παραγωγή σαπουνιών , υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού κλπ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα γραφεία μας

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση