Η προκήρυξη αφορά επενδύσεις πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (γάλα, ελαιόλαδο, οίνο κλπ) με ποσοστό επιδότησης 75% για το Βόρειο Αιγαίο.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής είναι η 18η Αυγούστου 2017.

Το πρόγραμμα αφορά μόνο το Μέτρο 4.2.1 και έργα με προυποπογισμό μεγαλύτερο από 600.000 €, ενώ αναμένονται και επόμενες προκηρύξεις για μικρότερους προυπολογισμούς στο ίδιο μέτρο.
Επίσης αναμένονται οι προκηρύξεις των μέτρων
4.2.2 -Μεταποίηση μη γεωργικών προϊόντων και
4.2.3 Μεταποίηση από κατ΄ επάγγελμα αγρότες.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;
Ενισχύονται επενδύσεις που σχετίζονται κυρίως με τις βιοτεχνίες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καθώς και με την εμπορία τους σε κάποιες περιπτώσεις.
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται ιδρύσεις , επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μονάδων
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία -διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ ) Δημητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Το ποσοστό επιδότησης για το Βόρειο Αιγαίο είναι 75%, στiς Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας είναι 40% , ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 50%
Το ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού που απαιτείται για την υποβολή φακέλου θα είναι 600.000€ και το μέγιστο 5.000.000 €

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιείται σε δόσεις που μπορεί να κυμαίνονται από 1 έως 4. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται εφόσον έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του έργου.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;
* Αγορά οικοπέδου ( μέχρι του 10% του συνολικού προυπολογισμού)
* Δαπάνες κτιριακών (βελτίωση και ανέγερση)
* Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
* Δαπάνες επαγγελματικού μηχανολογικού & λοιπού εξοπλισμού
* Δαπάνες Μηχανοργάνωσης (Hardware & Software), τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, fax, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων
* Δαπάνες αγοράς φορτηγών ψυγείων & οχημάτων μεταφοράς γάλακτος
* Δαπάνες για μελέτες (μελέτη σύνταξης φάκελου υποβολής, οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες. έρευνες αγοράς κτλ)
* Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και σημάτων
Για τις κτηριακές εργασίες θα πρέπει να υπάρχει άδεια Δόμησης

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα και την συμπλήρωση του σχετικού φακέλου υποψηφιότητας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες :

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΑΝ 17

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση