Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ίδρυσης τουριστικών επιχειρήσεων

Τουριστικά καταλύματα, Rent -a-Car, Τουριστικά Πρακτορεία, Ειδικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνει το πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» που έχει προκηρυχθεί με προθεσμία την 28 Μαρτίου 2018. Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 45% έως 50%.

ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Δείτε στο τέλος του άρθρου όλη την προκήρυξη, τους επιλέξιμους ΚΑΔ (αναλυτικά) και τις επιλέξιμες δαπάνες (αναλυτικά)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Σημαντικό ρόλο στην βαθμολόγηση των προτάσεων αποτελούν (με σειρά βαρύτητας) η δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής, η πληρότητα και ορθότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου και η εμπειρία του επιχειρηματία .
Η ύπαρξη του 60% της ίδιας συμμετοχής αποτελεί προϋπόθεση υποβολής φακέλου

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την προκήρυξη και θα αναπτύξουν τουριστική δραστηριότητα όπως επίσης και αυτές για τις οποίες ισχύουν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :
– Έχει διακοπεί το σήμα λειτουργίας
– Έχει εγκαταλειφθεί η λειτουργία και διατίθενται προς πώληση σε νέα επιχείρηση (στην οποία δεν συμμετέχει η προηγούμενη επιχείρηση ή οι εταίροι της)

Β. Τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την προκήρυξη και :
– Διαθέτουν ΚΑΔ τουρισμού (55) ή ανέγερσης (41.20.20.01 και 41.20.20.02).
– Έχουν μηδενικό κύκλο εργασιών .
– Δεν διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας .
– Διαθέτουν Αδεια Δόμησης.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ;
α) Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)
β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες
Σημειώνεται ότι δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού – απόρριψης της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμός ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρεις.
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιών) υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.
(Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση μπορεί να επιφέρει ανάκληση της απόφασης ένταξης.)

δ) Τουριστικά γραφεία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι παρακάτω επιχειρήσεις:
1. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών .
2. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
3. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού.
στ) Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα του Τουρισμού

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ;
* Δαπάνες κτιριακών εργασιών (βελτίωση και ανέγερση)
* Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
* Δαπάνες επαγγελματικού εξοπλισμού (και μεταφορικών μέσων που διατίθεται για ενοικίαση πχ αυτοκίνητα)
* Δαπάνες για μελέτες (οικοδομικές άδειες, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ)
* Δαπάνες διαφήμισης
* Μεταφορικά μεσα
* Δαπάνες μελέτης και εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
* Αγορά οικοπέδου και κτιριακών εγκαταστάσεων
* Δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν πριν την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας
* Φ.Π.Α
* Μεταχειρισμένος εξοπλισμός

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ποσοστό επιχορήγησης: 45% επί του συνολικού προϋπολογισμού ή 50% εάν αυξηθεί η απασχόληση κατά 0,2 ΕΜΕ
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης θα μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
– Το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να προσκομίζονται το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, αλλιώς το γραφείο μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου.
– Ο πελάτης υποχρεούται να εξασφαλίζει την συνεργασία όλων των συνεργατών του (μηχανικός, λογιστής κλπ) με το γραφείο μας για την έγκαιρη και ακριβή συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδώ : Πρόσκληση Τουριστικών με Παραρτήματα

Δείτε εδώ τους Επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης :ΕΠΙΛΕΞΙΜOI ΚΑΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δείτε εδώ αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες : ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
GRAFEIO_4-page-002

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: