Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής προτάσεων για επαγγελματίες Αλιείς της Λέσβου. Η μοναδική πρόταση υποβλήθηκε από το γραφείο μας.

Αφορά την διαμόρφωση αλιευτικού σκάφους για παροχή υπηρεσιών Αλιευτικού Τουρισμού σε τουριστική περιοχή της Λέσβου και αφορά την διαρρύθμιση ενός σκάφους 10 περίπου μέτρων έτσι ώστε να μπορεί να δεχθεί μέχρι 12 επιβάτες παρέχοντας τους μια άνετη και ασφαλή αλιευτική εμπειρία.

Τι είναι ο Αλιευτικός Τουρισμός
Ο Αλιευτικός Τουρισμός αποτελεί μία ήπια μορφή βιώσιμης και εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του οποίου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις αλιευτικές ασχολίες, τις μεθόδους αλιείας και τα αλιεύματα. Επιπλέον έρχεται σε επαφή με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες των αλιέων, στις οποίες δύναται να συμμετάσχει και κατ’ ακολουθία να νοιώσει την ικανοποίηση της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης.
Oι στόχοι, άμεσοι και έμμεσοι, από την εφαρμογή αυτής της δραστηριότητας είναι πολλαπλοί: ενίσχυση του εισοδήματος του ψαρά, ανάδειξη των θαλασσινών στη διατροφή, προσφορά μιας εναλλακτικής μορφής τουρισμού, προβολή της περιοχής εφαρμογής του Αλιευτικού Τουρισμού, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας μεταξύ του επαγγελματία αλιέα και του περιηγητή.

alieutikos-tourismos2
Η στοχευμένη εφαρμογή του Αλιευτικού Τουρισμού στη χώρα μας θα συμβάλει αποτελεσματικά στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθώς και ο ψαράς, αλλά και ο τουρίστας μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα και έμμεσα στην προστασία του, συμβάλλοντας παράλληλα και στη διατήρηση του επαγγέλματος του αλιέα, καθώς και του κοινωνικού ιστού που το περιβάλλει, των παραδόσεων και γενικότερα του τοπικού χρώματος των νησιώτικων και των απομακρυσμένων περιοχών.

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογο πρόγραμμα είναι ενεργό στο Leader Αλιείας Σάμου.

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση