Μία από τις μεγαλύτερες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ θα είναι αυτή που θα αφορά τον Τουρισμό καθώς θα περιέχει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων επιδοτώντας ταυτόχρονα και τις λειτουργικές δαπάνες του πρώτου εξαμήνου λειτουργίας της νέας επιχείρησης .

Η Δημόσια δαπάνη θα ανέλθει αρχικά στα 120 εκατ ευρώ η δε συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος μπορεί να αγγίξει τα 270 εκατ ευρώ, αναλόγως του ύψους της επιχορήγησης που θα αιτηθούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν.,
Το ποσοστό επιδότησης είναι 40%, ενώ σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.
Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.
Θα δοθεί έμφαση στις μονάδες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και συμβάλουν στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να συγκεντρωθεί η μέγιστη δυνατή βαθμολογία και να εξασφαλισθεί η υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 80.000 – 400.000 ευρώ.

Δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι :
– Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που θα προσδιοριστούν με την έκδοση της πρόσκλησης.
– Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίζουν για την έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου τους ώστε να αποφεύγεται το φαινόμενο της συμπλήρωσης του φακέλου την τελευταία στιγμή, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες αποτυχίας .
Για κάθε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε :

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΙΑΝ 17

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση