Την ίδρυση ενός φορέα για την παροχή μικροπιστώσεων προς τις νεοφυείς επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ. Η δημιουργία του νέου φορέα στοχεύει στη στήριξη μέσω χρηματοδότησης πολύ μικρών επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια από 5.000 έως 10.000 ευρώ, με παράλληλη καθοδήγηση (mentoring) και παρακολούθηση των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο.

Μιλώντας στο συνέδριο Equity Investment Forum, που διοργανώθηκε από το ΤΑΝΕΟ, το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Ενωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και την Enterprise Greece με θέμα «Η ανάγκη συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα υποστηρίζει την καινοτομία», ο κ. Γαλιάτσος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το ΕΤΕΑΝ προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από το εργαλείο των μικροπιστώσεων, το ΕΤΕΑΝ θα εστιάσει στη δημιουργία ενός νέου μέσου χρηματοδοτικής τεχνικής που θα είναι προσανατολισμένο στην παροχή χρηματοοικονομικής στήριξης σε εταιρείες, καθώς και στην ανάπτυξη μέσω του ΤΑΝΕΟ, του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ-venture capital).

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕΑΝ, που διαθέτει κεφάλαια 1 δισ. ευρώ με τη μορφή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, χρηματοδοτεί σήμερα επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), ενώ στις δράσεις του εντάσσεται μεταξύ άλλων και η διαχείριση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Η απορρόφηση των πόρων που έχει δεσμεύσει το Ταμείο μέσω του ΤΕΠΙΧ διαμορφώνεται κοντά στο 70%, καθώς από τα 700 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί έχουν διατεθεί σε επιχειρήσεις 500 εκατ. ευρώ περίπου. Σύμφωνα με τον κ. Γαλιάτσο, οι νέες πρωτοβουλίες του ΕΤΕΑΝ θα συντονιστούν με τις δράσεις που αναπτύσσει το υπουργείο Οικονομίας για τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ και τη δημιουργία πλατφόρμας εξυπηρέτησης συμπλέγματος επιχειρήσεων, καθώς και τη γενική γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας για την αξιοποίηση των πόρων που θα κατευθυνθούν στη στήριξη των δράσεων που συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία. Σε ό,τι αφορά το «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, με αφορμή ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Κωστή Χατζηδάκη, το πρόγραμμα είναι παγωμένο, καθώς, «δεδομένης της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, δεν υπάρχει η δυνατότητα νέων υπαγωγών». Οπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, το 2015 εντάχθηκαν μόνο 517 ωφελούμενοι, ενώ τα προηγούμενα πέντε χρόνια είχαν ενταχθεί συνολικά 50.041.

Οι αιτήσεις σε αναμονή φθάνουν τις 35.715, για τις οποίες απαιτούνται συνολικά 358,45 εκατ. ευρώ. Από την απάντηση της ειδικής γραμματείας προκύπτει ότι το διαθέσιμο ποσό είναι μόνο 248 εκατ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 διατέθηκαν 548,2 εκατ. ευρώ, και αναμένεται η επαναξιολόγηση του μοντέλου λειτουργίας του, η οποία, «λόγω των εξελίξεων στην οικονομία, θα επικαιροποιηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα». Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα έχει εξαντλήσει το σκέλος που αφορά την άμεση ενίσχυση της δαπάνης για την ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ μικρή ανταπόκριση έχει το σκέλος που αφορά επιδότηση του επιτοκίου του δανείου για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, χωρίς δηλαδή άμεση ενίσχυση.

Το ΕΤΕΑΝ θα αναλάβει συνολικά 5 νέες πρωτοβουλίες για τη για τη στήριξη των ΜμΕ:
1. Δημιουργία νέων Μέσων Χρηματοδοτικής Τεχνικής που θα είναι προσανατολισμένα στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (καινοτομία, εξαγωγικός προσανατολισμός…) και δεν θα αποτελούν οριζόντιες δράσεις, οι οποίες δεν αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.
2. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου για κεφαλαιακή (και όχι μόνο δανειακή) στήριξη ΜΜΕ.

3. Δημιουργία Ειδικού Ταμείου χρηματοδότησης της αναδιάρθρωσης ΜμΕ που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

4. Ανάπτυξη μέσω του ΤΑΝΕΟ του θεσμού των ΑΚΕΣ (venture capital).

5. Ίδρυση μη τραπεζικού ιδρύματος παροχής μικροπιστώσεων (όπως αναλύθηκε ανωτέρω).

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση