Σε επτά ανέρχονται οι νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, που θα ανακοινωθούν, μέχρι το τέλος του έτους, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.

Ο υφυπουργός ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ότι, πέραν από το β’ κύκλο των πρώτων 4 δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, αναμένονται οι εξής προσκλήσεις (με σειρά ενδιαφέροντος για την περιοχή του Βορείου Αιγαίου):

– Σύντομα, αναμένεται να δημοσιευτεί μία επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων ή την επέκταση υφιστάμενων με συνολικό προϋπολογισμό 240 εκατ. ευρώ.

– Θα προκηρυχθούν δράσεις για την «αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών», καθώς και για το «ψηφιακό voucher», δηλαδή για κουπόνια αγοράς ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτές οι δράσεις θα παραμένουν ανοιχτές, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.

– Ώριμη είναι και η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters), με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ.

– Έχει ήδη εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι τα εξειδικευμένα στελέχη που πραγματικά χρειάζεται η ελληνική οικονομία (π.χ. ναυτιλιακά στελέχη εξειδικευμένα στην αλλαγή των μηχανών από Diesel σε LNG). Οι δράσεις κατάρτισης επιδιώκεται να ολοκληρώνονται με τις αντίστοιχες διεθνείς διαπιστεύσεις.

Άλλες δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν είναι :

– Η δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά, κυρίως, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, που προβάλλεται ως βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Είναι χαμηλού ενδιαφέροντος για το Βόρειο Αιγαίο καθώς οι επιχειρήσεις με προσωπικό (ΕΜΕ) άνω των 50 ατόμων είναι πρακτικά ανύπαρκτες στην περιοχή.

– Η δράση για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κρίσιμη για τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Έπονται δράσεις για την αναβάθμιση εταιρειών franchising και επιχειρήσεων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. θεατρικών). Οι δράσεις αυτές θα παραμένουν ανοιχτές, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους. Αν και η στόχευση είναι σε σωστή κατεύθυνση στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου θα υπάρχει μεν κάποιο ενδιαφέρον δεν θα αφορά όμως μεγάλο αριθμό επενδύσεων . Το γραφείο μας ήδη από την προκήρυξη Νεοφυούς επιχειρηματικότητας είχε συμμετοχή στην υποβολή καινοτόμων προτάσεων που θα έχουν σημαντικές πιθανότητες υπαγωγής

– Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στη χώρα. Με δράση που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, θα ενισχυθούν, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. Επίσης, με ελάχιστο προϋπολογισμό 16 εκατ. ευρώ, ενεργοποιείται σταδιακά η επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συνεργάζονται με φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων ERANETs.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το γραφείο μας διαθέτοντας ένα δίκτυο συνεργατών μπορεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή για τα παρακάτω :
Α. Τη διαδικασία συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα και τα σημεία κλειδιά που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
Β. Τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα
Γ. Την σύνταξη και υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
Δ. Την συμβουλευτική υποστήριξη στη δημιουργία μιας νέων επιχειρήσεων
Ε. Τη Συμβουλευτική υποστήριξη για την Ανάπτυξη επιχειρήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε :

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση