Αυξημένες κρατικές ενισχύσεις από 10% μέχρι και 15%, αναμένεται ότι θα λαμβάνουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο από το 2017, ενώ η αύξηση αυτή αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Αυτό προβλέπει το αναθεωρημένο σχέδιο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), που το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι θα εγκριθεί από την ΕΕ.
Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η σχετική απόφαση της Κομισιόν, αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ο νέος χάρτης θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας εμφανίζονται αισιόδοξοι για την πορεία των συζητήσεων με τους κοινοτικούς αξιωματούχους και όπως δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ : “Μέχρι το τέλος του έτους, η ανακατανομή θα ολοκληρωθεί, διαθέτοντας αυξημένους πόρους για όλες τις περιφέρειες”.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη για την αναθεώρηση του ΧΠΕ προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς σε τέσσερις από τις έντεκα περιφέρειες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της περιόδου 2012 – 2014, υποχώρησε κάτω από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ -28, ενώ σε άλλες επτά περιφέρειες υποχώρησε σε επίπεδα κάτω του 60%. Ο υφιστάμενος ΧΠΕ ισχύει από την 1η Ιουλίου 2014 και βασίστηκε στα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιόδου 2008 – 2010.

Σημειώνεται ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκύπτει αύξηση της ενίσχυσης και για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου παρ’ ότι το ΑΕΠ Αττικής και Ν. Αιγαίου είναι υψηλότερο του 75% του κοινοτικού μέσου όρου και άρα κανονικά δεν δικαιολογείται μεταφορά πόρων. Πλην όμως, οι δύο περιφέρειες συνορεύουν με άλλες που θα έχουν κατά πολύ υψηλότερες εντάσεις επιδότησης (μετά και την αναθεώρηση), δημιουργώντας ένα σημαντικό μειονέκτημα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εντάσεις επιδότησης στις δύο αυτές περιφέρειες.

Αναλυτικά λοιπόν τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων αναμένεται να διαμορφωθούν ανά περιφέρεια ως εξής:
• Στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου από 25% που είναι σήμερα σε 35% (για τις μεγάλες επιχειρήσεις), από 35% σε 45% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 45% σε 55% για τις μικρές.
• Στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Κρήτης από 15% που είναι σήμερα σε 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 25% στο 35% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 35% σε 45% για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
• Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από 10% που είναι σήμερα σε 25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% σε 35% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 30% σε 45% για τις μικρές επιχειρήσεις.
• Στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου το όριο των περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται σήμερα σε 10% και η Ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι θα γίνει 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 20% σε 30% για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και από 30% σε 40% για τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι με τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο 4399/2016, τα προαναφερθέντα ποσοστά στην περίπτωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δεν ισχύουν για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. ευρώ.
Σε περίπτωση που τα επενδυτικά σχέδια υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν κρατικές ενισχύσεις ως εξής: για το τμήμα της δαπάνης μέχρι 50 εκατ. ευρώ παρέχεται το 100% της ανώτατης ενίσχυσης, όχι όμως το ποσοστό που ισχύει για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, εάν σε μια περιφέρεια το μέγιστο ποσοστό κρατικής ενίσχυσης βάσει του ΧΠΕ είναι 35% (αυτό που ισχύει δηλαδή για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), θα δοθεί το 15% που είναι το κανονικό όριο. Για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και μέχρι 100 εκατ. ευρώ, παρέχεται το 50% του ανώτατου περιφερειακού ορίου, ενώ για το τμήμα της δαπάνης που υπερβαίνει τα 100 εκατ. ευρώ δεν παρέχεται κανένα ποσοστό ενίσχυσης.
Στόχος του υπουργείου Οικονομίας είναι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), έτσι ώστε να προκηρυχθούν τα τέσσερα από τα οκτώ καθεστώτα του νέου αναπτυξιακού νόμου:
– γενική επιχειρηματικότητα,
– ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού,
– νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
– επενδύσεις μείζονος μεγέθους.
Για τη γενική επιχειρηματικότητα και τις νέες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται συγκεκριμένοι κύκλοι προκηρύξεων, με τον δεύτερο κύκλο να προγραμματίζεται για τα μέσα του 2017, ενώ η υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα άλλα δύο καθεστώτα προβλέπεται να είναι “ανοικτή” συνεχώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν με το τηλ 22510 40147 ή τα κατά τόπους γραφεία όπως παρακάτω :

ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση