Πέντε χρηματοδοτικά εργαλεία θα τεθούν σε εφαρμογή το αμέσως επόμενο διάστημα σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας και στήριξης των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα
Μέχρι το τέλος του 2016, θα έχουν ενεργοποιηθεί τρία κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας:
1. Το Ταμείο Συμμετοχών,
2. Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας,
3. Το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθούν άλλα δύο εργαλεία:
4. Το νέο Ταμείο Υποδομών και
5. Το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων.

Αυτό αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης σε άρθρο του στην εφημερίδα “Κεφάλαιο” και σημειώνει ότι η δημοσιονομική κρίση και οι πολιτικές που επιστρατεύτηκαν για την αντιμετώπισή της επέφεραν μια δραματική κρίση αποεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. Οι προσπάθειες λοιπόν του υπουργείου Οικονομίας επικεντρώνονται σε μια στρατηγική για την προσέλκυση νέων επενδυτικών πόρων και προπάντων για τη συντονισμένη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων, ώστε να παραχθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία και να τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο

Τα προγράμματα είναι τα παρακάτω :

1. Αναπτυξιακό Ταμείο Συμμετοχών
Ο κ. Χαρίτσης αναλυτικά ανέφερε ότι προχωράει άμεσα η δημιουργία ενός αναπτυξιακού Ταμείου Συμμετοχών (FundofFunds), τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF). Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών θα ξεκινήσει τη λειτουργία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 60 εκατ. ευρώ από το EIF, καθώς και επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Από τα επιμέρους υποταμεία, που θα συσταθούν, θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή σύγχρονων εργαλείων και συγκεκριμένα με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση (equity capital, venture capital). Θα παρέχονται ακόμη συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε επίπεδο ανάπτυξης: είτε στο αρχικό στάδιο είτε σε φάση μεγέθυνσης ή ανάπτυξης. Το Ταμείο θα απευθύνεται καταρχήν σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας και προπάντων στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της έρευνας.
Ουσιαστική εμπλοκή στην επενδυτική πλατφόρμα θα έχει ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας, που θα προκύψει από τη συνένωση και αναβάθμιση των ΕΤΕΑΝ και ΤΑΝΕΟ. Κατά το πρότυπο των αντίστοιχων φορέων στις χώρες της ΕΕ, ο εθνικός φορέας θα αναλάβει σταδιακά τη συνολική διαχείριση των πρωτοβουλιών του δημοσίου για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2.Ταμείο Επιχειρηματικότητας
Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) θα αφορά δανειακά προϊόντα και προϊόντα εγγυοδοσίας. Θα διατεθούν πόροι 400 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, που με τη συμμετοχή των τραπεζών θα ανέλθουν στο 1 δισ. ευρώ.

3. Εξοικονομώ κατ’ οίκον
Μέσα από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα διατεθούν – με τη μορφή επιχορηγήσεων, καθώς και με τη μορφή της συγχρηματοδότησης -κοντά στα 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και θα κινητοποιηθούν συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, κοντά στα 500 εκατ. ευρώ για την πραγματική οικονομία.

4. Ταμείο Υποδομών
Σημαντική ώθηση στην οικονομία αναμένεται να δώσουν και τα δύο εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν τους πρώτους μήνες του 2017. Το νέο Ταμείο Υποδομών, διάδοχο σχήμα του ταμείου JESSICA, θα στοχεύει – προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος – σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποδομών, όπως η ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών.

5. Ταμείο Μικροπιστώσεων
Το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα δώσει βάρος στη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φυσικών προσώπων, καθώς και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις – ΚοινΣεπ και Συνεταιρισμοί) , η οποία μπορεί να αποτελέσει έναν δυναμικό κλάδο της οικονομίας, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Παράλληλα με την προώθηση χρηματοδοτικών εργαλείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχει ξεκινήσει την αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ, που αφορά μεγαλύτερες επενδύσεις. Η αξιοποίηση του πακέτου, όπως σημειώνει ο υφυπουργός, προχωρεί πλέον κανονικά με την Ελλάδα να είναι έκτη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, και πρώτη μετά τις πέντε μεγάλες οικονομίες της Ένωσης, σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των πόρων.

Η ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ παρέχει τη δυνατότητα υποβολής φακέλου αίτησης χρηματοδότησης σε Τραπεζικό Ίδρυμα επιλογής των πελατών της όπως επίσης και σύνταξης φακέλου υπαγωγής στο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ “. Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία μας :

  1. ΤΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ_2

 

 

 

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση