Συμβολαιογράφοι, οδοντοτεχνίτες και σχολές οδηγών στο ΕΣΠΑ

Τρείς νέες κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να ενταχθούν πλέον στο Πρόγραμμα ενίσχυσης πτυχιούχων του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα μετά την Τροποόιηση του οδηγού του προγράμματος μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης οι παραπάνω ειδικότητες.

Σύμφωνα με την τ τροποποίηση στο Παράρτημα ΙΙ-«Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- B’ Κύκλος» αποφασίσθηκε η προσθήκη των παρακάτω νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
32.50.22.03 Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη)
69.10.16 Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες Τομέας
85.53.11 Υπηρεσίες σχολών ερασιτεχνών οδηγών αυτοκινήτων
85.53.11.01 Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων

Επίσης με την παραπάνω αποφαση διαγράφεται ο κωδικός :
69.10.19 Άλλες νομικές υπηρεσίες
καθώς για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, το αρχείο διαμορφώνεται συνολικά ώστε να περιέχει ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ σε κάθε ανάλυση. Κατά τη διαδικασία αυτή, γίνεται διαγραφή του κωδικού 69.10.19 – ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, λόγω του ότι η ανάλυσή του περιέχει και μη επιλέξιμους για τη Δράση κωδικούς.

Αφήστε μια απάντηση

Please follow and like us: