Ποιοι είμαστε

Η “ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” είναι μία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα της επικεντρώνεται στα εξής πεδία:

  • Επιχορηγούμενα προγράμματα
  • Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων ISO και HACCP
  • Επιχειρηματικά σχέδια – Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
  • Marketing Plan
  • Έρευνες Αγοράς
  • Μελέτες Benchmarking
  • Αξιολόγηση Επενδύσεων
  • Επιλογή νομικής μορφής εταιρειών

Τα στελέχη της εταιρείας διαθέτουν δεκαετή εμπειρία στα παραπάνω πεδία έχοντας συντάξει και συμβάλλει στην υλοποίηση μερικών εκατοντάδων επενδύσεων σε όλους του παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Απόδειξη των παραπάνω είναι το γεγονός ότι τα στελέχη της “ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” έχουν επιλεγεί από την Ελληνική Πολιτεία ως αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων που λαμβάνουν χώρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η φιλοσοφία της επιχείρησης μας επικεντρώνεται στις παρακάτω λέξεις “ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ” που αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας μας. Η μεγάλη εμπειρία, η τεχνογνωσία και η δυνατότητα παρακολούθησης των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο των επενδύσεων μας καθιστά ικανούς να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας, εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον της επιχείρησης τους.

Το όραμα μας είναι η “ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” να καταστεί συνώνυμο της επιχειρηματικότητας στο χώρο του Βόρειου Αιγαίου όπου και λαμβάνει χώρα το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της.

Please follow and like us: