Νέο πρόγραμμα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με επιδοτήσεις που θα φθάνουν το 50% αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να ανήκει σε γυναίκα ή σε ομάδα γυναικών σε ποσοστό 51% και πάνω.

Τα έργα που αναμένεται να ενισχυθούν είναι:

– 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα.

– 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία και ίδρυση νέων επιχειρήσεων από γυναίκες και μάλιστα νέες οι οποίες θέλουν να μετατρέψουν μία καινοτόμο ιδέα ή και μία κατοχυρωμένη τεχνογνωσία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά σε επιχειρηματική καινοτομία.

Μεταξύ άλλων οι επιλέξιμοι κλάδοι εκτιμάται ότι θα είναι:

– βιοτεχνίες τροφίμων

– βιοτεχνίες παραγωγής διαφόρων προιόντων (εκτός των γεωργικών)

– τουριστικές επιχειρήσεις

– πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες

– επιλεγμένες εμπορικές δραστηριότητες

– επιλεγμένες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 

Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση – διάθεση καινοτομικών ιδεών ή μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη τεχνολογικής εμπορίας / γνώσης και υποχρεωτικά θα έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή ατομικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού το αργότερο μέχρι την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Επίσης δικαίωμα έχουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν εντός του έτους θα πρέπει, μέχρι και την τελευταία μέρα του προηγούμενου έτους να έχουν κλείσει από τουλάχιστον μία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Please follow and like us: