Τα ευνοϊκά δάνεια JEREMIE για σκοπούς γενικής επιχειρηματικότητας με πόρους του ΕΣΠΑ πρόκειται σύντομα να ανακοινωθούν και θα χορηγούνται πλέον, από δίκτυο τεσσάρων τραπεζών (Alpha , Εθνική, Eurobank και Πειραιώς), που συνεργάζονται για αυτό το σκοπό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για επενδυτικά δάνεια καθώς και κεφάλαιο κίνησης τόσο για σκοπούς δημιουργίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υφιστάμενης δραστηριότητας, όσο και για σκοπούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Μέχρι ήμερα χορηγούνται μόνο από την EUROBANK ενώ μετά την ανακοίνωση τους θα χορηγούνται και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες .

Οι επιχειρήσεις που θα λάβουν δάνειο JEREMIE θα καταβάλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου που συνεισφέρεται με ίδιους πόρους της τράπεζας, καθώς το υπόλοιπο 50% του δανείου που συνεισφέρεται μέσα από την πρωτοβουλία JEREMIE είναι άτοκο.

Το πρόγραμμα, που θα υλοποιείται μέχρι το τέλος του 2015 και για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στις τράπεζες.

Επιπλέον οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι σε εξέλιξη το ΤΕΠΙΧ μέσω του οποίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις των νησιών για εργασίες εκσυγχρονισμούς με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 2%-3%.

Για κάθε νεότερη πληροφορία μπορείτε να παρακολουθείτε το δικτυακό μας τόπο www.efep.gr καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/efepixeirein
Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος :

GRAFEIA BIG

Please follow and like us:


Αφήστε μια απάντηση